บทความ > รวมแหล่งเครื่องมือในการสอนออนไลน์สำหรับครู

รวมแหล่งเครื่องมือในการสอนออนไลน์สำหรับครู

Responsive image
31 พฤษภาคม 2563 เวลา 14:52 น. 13,428

รายละเอียดย่อ

รวมแหล่งเครื่องมือในการสอนออนไลน์สำหรับครู การจัดการเรียนการสอนออนไลน์มีเครื่องมือให้เราได้เลือกใช้หลากหลายมากมาย ถามว่าเราควรใช้โปรแกรมไหนดีเพื่อทำการสอนออนไลน์ โปรแกรมที่เป็นที่นิยมมีหลัก ๆ

รายละเอียด
รวมแหล่งเครื่องมือในการสอนออนไลน์สำหรับครู

        การจัดการเรียนการสอนออนไลน์มีเครื่องมือให้เราได้เลือกใช้หลากหลายมากมาย ถามว่าเราควรใช้โปรแกรมไหนดีเพื่อทำการสอนออนไลน์ โปรแกรมที่เป็นที่นิยมมีหลัก ๆ ในตอนนี้คือ

1. Microsoft Teams

2. Google Hangouts Meet

3. Zoom Cloud Meetings

4. Line

5. Facebook Live


หลังจากที่ได้มีการทดสอบพบว่าแต่ละโปรแกรมมีข้อดีที่แตกต่างกันไปอยู่ที่ผู้ใช้จะนำไปประยุกต์ใช้งานในด้านไหน

ด้านการประชุม ด้านการสอน ด้านการส่งงาน ด้านการทำแบบฝึกหัด มีหลากหลายที่เราสามารถใช้งานได้ตามความต้องการ1.Microsoft Teams ความสามารถของโปรแกรมนี้ครอบคลุมมาก สามารถใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนได้เต็มรูปแบบ 

ส่งงาน ส่งการบ้าน ครูตรวจงาน Video Call ดูย้อนหลังได้ ใช้ในเครื่อง PC หรือ โหลด App บนมือถือได้
2. Google Hangouts Meet  ความสามารถของโปรแกรมนี้เหมาะสำหรับการประชุมทรัพยากรอินเทอร์เน็ตน้อย

 มีเมนูน้อยทำให้ผู้ใช้งานไม่สับสน บันทึกการประชุมได้ สามารถ Call ได้ มากถึง 250 คน เมื่อสิ้นสุดการประชุม

 ระบบจะส่ง Video ที่บันทึก ไปยัง Email ใช้ในเครื่อง PC หรือ โหลด App บนมือถือได้
3. Zoom Cloud Meetings ความสามารถของโปรแกรมนี้เหมาะสำหรับการประชุมสามารถ VDO Call แชร์

หน้าจอกันได้ ใช้ในเครื่อง PC หรือ โหลด App บนมือถือได้
4. Line เป็น Application ความสามารถของโปรแกรมนี้เหมาะสำหรับ Video Call ได้ คุยงาน แชท ส่งงานกันได้ในกลุ่ม

 ใช้งานง่าย ใช้ในเครื่อง PC หรือ โหลด App บนมือถือได้บทความที่เกี่ยวข้อง

ปรับนโยบายการศึกษา การจัดการเรียนการสอนในช่วง COVIT19
รายละเอียดบทความ

ปรับนโยบายการศึกษา การจัดการเรียนการสอนในช่วง COVIT19

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคมที่ผ่านมา มีแถลงข่าวจากกระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับการ ปรับนโยบายการศึกษา ในช่วงโควิด 19 ครั้งที่ 2 ในกรณีที่ไม่สามารถทำการเรียนการสอนที่โรงเรียนได้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของลูกหลานในพื้นที่ที่ยังมีความไม่ปลอดภัย เราต้องทำความเข้าใจให้ตรงกันว่า นี่เป็นการจัดการเรียน การสอนในสภาวะที่ไม่ปกติ ในพื้นที่ยังมีความไม่ปลอดภัย ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนได้ โดยผมและบุคลากรกระทรวงศึกษาฯ ทุกคน ได้พยายามสุดความสามารถเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการเรียนรู้ของนักเรียนทุกคนจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและเท่าเทียมกัน เพราะ “การเรียนรู้นำการศึกษา” โรงเรียนอาจหยุดได้ แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้ด้วยเจตนาข้างต้น ทำให้เราออกแบบการเรียนการสอนในช่วง COVID-19 โดยมีรายละเอียดในภาพรวมมาไว้ให้
31 พฤษภาคม 2563 เวลา 15:10 น.
2042