บทความ > การประเมินวิทยฐานะครู ช่วงเปลี่ยนผ่านจากเกณฑ์เก่า สู่ระบบ PA

การประเมินวิทยฐานะครู ช่วงเปลี่ยนผ่านจากเกณฑ์เก่า สู่ระบบ PA

Responsive image
28 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 12:01 น. 23,863

รายละเอียดย่อ

การประเมินวิทยฐานะครูช่วงเปลี่ยนผ่านจากเรียนเก่าสู่ระบบ PA หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู เมื่อ ว.PA จะประกาศใช้ พ.ค.2564 จะทำให้ผู้ที่เกิดสิทธิ์ ว.17, ว.21 มาก่อน เสียสิทธิ์หรือไม่ อย่างไร อย่าเสียสิทธิ์ในการอบรมปีนี้ สมัครอบรม....

รายละเอียด


             

        เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก.ค.ศ. ได้เผยแพร่แผนภาพอธิบายวิทยฐานะ ช่วงเปลี่ยนผ่าน จากเกณฑ์เก่าไปสู่ระบบPA 


        การประเมินวิทยฐานะครูช่วงเปลี่ยนผ่านจากเรียนเก่าสู่ระบบ PA หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง

และวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู

ข้าราชการทุกคนเริ่มทำข้อตกลงในการพัฒนางานจีพีเอกับผู้อำนวยการสถานศึกษาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไปเป็นประจำ

ทุกปีงบประมาณ รอบการประเมิน PA คือ รอบปีงบประมาณซึ่งหมายถึงวันที่ 1 ตุลาคมถึง 30 กันยายนของปีถัดไป


โดยผลการประเมิน PA ในแต่ละรอบการประเมินให้นำไปใช้ดังนี้

1.ใช้ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน

2.ใช้ในการประเมินคงวิทยาฐานะตามมาตรา 55

3.ใช้เป็นคุณสมบัติหนึ่งในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ


     การนับวงรอบ ระบบ ว.PA


  วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ก.ค.ศ ประกาศใช้หลักเกณฑ์ใหม่

จากนั้นวันที่ 1 ตุลาคม 2564 คุณครูทุกคนต้องเริ่มทำเกณฑ์ PA  โดยรอบการประเมิน

รอบที่ 1 จะอยู่ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 

รอบการประเมินรอบที่ 2 จะอยู่ระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 

รอบการประเมินรอบที่ 3 จะอยู่ระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

รอบการประเมินรอบที่ 4 จะอยู่ระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2568       ซึ่งกรณีมีคุณสมบัติตามเกณฑ์จะต้องมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งวิทยฐานะ 4 ปี และมี PA ที่ผ่านเกณฑ์ 3 รอบการประเมินกรณีเป็นไปตามเงื่อนไขการลดระยะเวลาจะมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งวิทยฐานะ 3 ปีและมี PA ที่ผ่านเกณฑ์2 รอบการประเมินนั่นเองครับ


     

 ภาพสำหรับการนับรอบประเมิน PA สำหรับคุณครูที่จะเริ่มนับวิทยฐานะสำหรับครูใหม่ครูสามารถเริ่มดูและนับรูปแบบการประเมินได้ดังภาพ


        สำหรับคุณครูหรือเลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์เดิม เช่น ว.13 ว.17และ ว.21 ในช่วงเปลี่ยนผ่าน คุณครูสามารถดูได้จากแผนภาพ       

      การยื่น จะเริ่มตั้งแต่  1 ตุลาคม 64 

ตัวอย่างเช่น คุณครู ได้มีการเก็บวิทยฐานะเป็นเกณฑ์เดิมอยู่คุณครูจะยังไม่สามารถนำมาใช้ในการประเมินได้เป็นรอบแรกของ PA ได้นะครับ

          

  โดยการประเมินรอบแรกทุกคนจะต้องทำ ว. PA หมดทุกคน โดยจะเริ่มประเมินรอบแรก ว.PA

 ช่วงวันที่ 1 ตค 64- 30 กย 65

และให้คุณครูเก็บผลงานเดิมของ ว.21 ว.17 ว.13  ที่เก็บล่าสุด ไว้จะสามารถนำมาใช้ได้เมื่อประเมินรอบ 2 เท่านั้นครับผมช่วง 30กย 66 - 30 กย 67
        

        พอเมื่อคุณครูผ่าน ว. PA รอบแรกแล้วคุณครูต้องยื่นเรื่องเพื่อขอการเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์เดิมด้วยนะครับเพื่อประเมินในรอบที่ 2

แต่ข้าราชการครูที่อยู่ระหว่างขอทบทวนมติ ก.ค.ศ. ตามว. 13 /56 จะยื่นคำขอตามว. 17/5 2 หรือว.21/60 สามารถยื่นเรื่องได้ภายใน 30 กันยายน 2565 ซึ่งกำหนดให้ยื่นได้ภายใน 1 ปีนับแต่วันที่มีคุณสมบัติครบหรือได้รับแจ้งมติ 


หากกำหนดเวลา 1 ปีดังกล่าวเกิน 30 กันยายน 2565 ต้องยื่นคำขอตามหลักเกณฑ์ใหม่ว. PA 


    

#คุณครูที่ได้บรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

คุณครูจะสามารถยื่นขอมีและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดใหม่นี้ได้เมื่อคุณสมบัติครบถ้วน


ขอขอบคุณข้อมูลครูอัพเดตดอทคอม ที่มาของภาพและข้อมูล จาก ก.ค.ศ.            สำหรับคุณครูท่านไหนที่ยังไม่ได้อบรมในช่วงของปีการศึกษา 63 แม้จะก้าวเข้าสู่ระบบ ว.PA

แต่ในช่วงระยะเวลานี้คุณครูสามารถเก็บผลงานเพื่อไปใช้ในการประเมินวิทยฐานะช่วงเปลี่ยนผ่าน

จากเกณฑ์เก่าสู่ระบบ PA ได้ 


        เรียนเชิญคุณครูทุกท่านอบรมหลักสูตร online 

ที่คุรุพัฒนารับรองนับชั่วโมงตามเกณฑ์พัฒนา ว.22/2560 ที่ ก.ค.ศ. กำหนดเรียนที่ไหนก็ได้ 


หลักสูตร"ระบบวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อออกแบบแผนจัดการเรียนรู้รายบุคคล" (Habitscan - Types of Learners)

    
                                              
วิทยากรประจำหลักสูตร
"ระบบวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อออกแบบแผนจัดการเรียนรู้รายบุคคล"
(Habitscan - Types of Learners).  รหัสหลักสูตร 628181076


คอร์สเรียนออนไลน์ หลักสูตร 
“ระบบวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อออกแบบแผนจัดการเรียนรู้รายบุคคล"
(Habitscan - Types of Learners)
รหัสหลักสูตร 628181076 
                     
                                      

คุณครูสามารถเรียนได้ถึง 20 มีนาคม 2564

สนใจสมัครเรียน 
Inbox ไปที่แฟนเพจ :Getupteacher 

 
หรือสอบถามรายละเอียดโทร
0935384836 (ครูนุ่น) ไอดีไลน์ : TonnunTonnun
0629456326 (ครูสุกี้)
 

บทความที่เกี่ยวข้อง