บทความ > ดาวน์โหลดฟรี แบบฟอร์ม ID Plan แผนพัฒนาตนเอง

ดาวน์โหลดฟรี แบบฟอร์ม ID Plan แผนพัฒนาตนเอง

Responsive image
31 พฤษภาคม 2563 เวลา 13:49 น. 743

รายละเอียดย่อ

เป็นไฟล์ ID PLAN แผนพัฒนาตนเองของข้าราชการครู(ID PLAN : INDIVIDUAL DEVELOPMENT PLAN) จาก สพค. สพฐ. ที่ได้ให้ไว้เมื่อคราวแจกเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการอบรมคูปองพัฒนาครู เป็นแบบฟอร์มเปล่า ๆ มีอยู่ทั้งหมด 7 หน้า มีทั้งไฟล์เวิร์ดและไฟล์PDF พร้อมทั้งความหมายของ ID PLAN แอดมินเลยนำมาฝากทุก ๆ ท่าน

รายละเอียด        เป็นไฟล์ ID PLAN แผนพัฒนาตนเองของข้าราชการครู(ID PLAN : INDIVIDUAL DEVELOPMENT PLAN) จาก สพค. สพฐ. ที่ได้ให้ไว้เมื่อคราวแจกเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการอบรมคูปองพัฒนาครู เป็นแบบฟอร์มเปล่า ๆ มีอยู่ทั้งหมด 7 หน้า

มีทั้งไฟล์เวิร์ดและไฟล์PDF พร้อมทั้งความหมายของ ID PLAN แอดมินเลยนำมาฝากทุก ๆ ท่าน

1. ID PLAN ไฟล์ PDF : https://1th.me/8vKRz

2. ID PLAN ไฟล์ Word : https://1th.me/RXZPd

3. ID PLAN ความหมาย : https://1th.me/LPkCY

บทความที่เกี่ยวข้อง