บทความ > ปรับนโยบายการศึกษา การจัดการเรียนการสอนในช่วง COVIT19

ปรับนโยบายการศึกษา การจัดการเรียนการสอนในช่วง COVIT19

Responsive image
31 พฤษภาคม 2563 เวลา 15:10 น. 2,041

รายละเอียดย่อ

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคมที่ผ่านมา มีแถลงข่าวจากกระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับการ ปรับนโยบายการศึกษา ในช่วงโควิด 19 ครั้งที่ 2 ในกรณีที่ไม่สามารถทำการเรียนการสอนที่โรงเรียนได้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของลูกหลานในพื้นที่ที่ยังมีความไม่ปลอดภัย เราต้องทำความเข้าใจให้ตรงกันว่า นี่เป็นการจัดการเรียน การสอนในสภาวะที่ไม่ปกติ ในพื้นที่ยังมีความไม่ปลอดภัย ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนได้ โดยผมและบุคลากรกระทรวงศึกษาฯ ทุกคน ได้พยายามสุดความสามารถเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการเรียนรู้ของนักเรียนทุกคนจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและเท่าเทียมกัน เพราะ “การเรียนรู้นำการศึกษา” โรงเรียนอาจหยุดได้ แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้ด้วยเจตนาข้างต้น ทำให้เราออกแบบการเรียนการสอนในช่วง COVID-19 โดยมีรายละเอียดในภาพรวมมาไว้ให้

รายละเอียดปรับนโยบายการศึกษา การจัดการเรียนการสอนในช่วง COVIT-19

            เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคมที่ผ่านมา มีแถลงข่าวจากกระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับการ ปรับนโยบายการศึกษา ในช่วงโควิด 19 ครั้งที่ 2

            ในกรณีที่ไม่สามารถทำการเรียนการสอนที่โรงเรียนได้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของลูกหลานในพื้นที่ที่ยังมีความไม่ปลอดภัย เราต้องทำความเข้าใจให้ตรงกันว่า นี่เป็นการจัดการเรียน     การสอนในสภาวะที่ไม่ปกติ ในพื้นที่ยังมีความไม่ปลอดภัย ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนได้ โดยผมและบุคลากรกระทรวงศึกษาฯ ทุกคน ได้พยายามสุดความสามารถเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการเรียนรู้ของนักเรียนทุกคนจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและเท่าเทียมกัน เพราะ “การเรียนรู้นำการศึกษา” โรงเรียนอาจหยุดได้ แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้

ด้วยเจตนาข้างต้น ทำให้เราออกแบบการเรียนการสอนในช่วง COVID-19 โดยมีรายละเอียดในภาพรวมดังนี้


1. รูปแบบการเรียนการสอนสอดคล้องกับความปลอดภัยของพื้นที่ โดยมีการเรียนรู้แบบ onsite ในพื้นที่ที่มีความปลอดภัยสามารถไปโรงเรียนได้ แต่พื้นที่ที่ไม่ปลอดภัยจะมีการเรียนรู้แบบ on air

ผ่านดาวทียมของมูลนิธิการศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์ และการเรียนรู้ผ่านระบบ online


2. เพิ่มเวลาพัก ลดการประเมิน งดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ไม่จำเป็น เน้นเรียนเฉพาะกลุ่มวิชาหลัก เพื่อให้นักเรียนผ่อนคลายขึ้น


3. เตรียมความพร้อมด้านระบบการเรียนรู้ทางไกลและระบบออนไลน์ โดยจะเริ่มทดสอบตั้งแต่ 18 พฤษภาคมเป็นต้นไป โดยพิจารณาในเชิงประสิทธิภาพ

และการเข้าถึง เพื่อเตรียมความพร้อมให้มากที่สุดหากวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ ไม่สามารถเปิดเทอมที่โรงเรียนได้


4. สนับสนุนการเรียนการสอนทางไกล เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงการเรียนขั้นพื้นฐานได้ 80% และทางโรงเรียนในแต่ละพื้นที่ออกแบบการเรียนการสอนตามความเหมาะสมอีก 20%


5. เรียนผ่านทางไกลโดยใช้โทรทัศน์ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีดิจิทัลแพลตฟอร์มของกระทรวงศึกษาธิการ

หรือ DEEP และการเรียนการสอนแบบโต้ตอบออนไลน์เป็นสื่อเสริม                                                                                                                    

 


#โรงเรียนหยุดได้แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้ #อนาคตเด็กไทยคืออนาคตประเทศ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก: กระทรวงศึกษาธิการ


บทความที่เกี่ยวข้อง