บทความ > วิธีตรวจสอบก่อน-หลังอบรมครูออนไลน์ได้ชั่วโมงจริง หรือ ไม่

วิธีตรวจสอบก่อน-หลังอบรมครูออนไลน์ได้ชั่วโมงจริง หรือ ไม่

Responsive image
06 เมษายน 2563 เวลา 13:27 น. 32,919

รายละเอียดย่อ

ตรวจสอบก่อน-หลังอบรมหลักสูตรออนไลน์ที่คุรุพัฒนารับรอง สามารถนับชั่วโมงพัฒนาตาม ว21ได้แน่ๆหรือไม่ หลายคนสงสัยว่าหลักสูตรใดเป็นหลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา ให้สามารถนับชั่วโมงพัฒนาตาม ว21 ได้ สามารถใช้ชั่วโมงแทนการอบรมครูปองครู แอดมินได้รวบรวมขั้นตอนการตรวจสอบหลักสูตรอบรมครูออนไลน์สำหรับครูที่ยังไม่ได้อบรม และตรวจสอบหลังอบรมว่าผ่านการอบรมครูออนไลน์ในระบบคุรุพัฒนา หรือไม่ สำหรับครูอบรมมาแล้ว ดูได้ที่นี่

รายละเอียด   
         ตรวจสอบก่อน-หลังอบรมหลักสูตรออนไลน์ที่คุรุพัฒนารับรอง สามารถนับชั่วโมงพัฒนาตาม ว.21ได้ แน่ ๆ หรือไม่ หลายคนสงสัยว่าหลักสูตรใดเป็นหลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนาที่สามารถนับชั่วโมงพัฒนาตาม ว21 ได้  
แอดมินได้รวบรวมขั้นตอนการตรวจสอบหลักสูตรอบรมครูออนไลน์สำหรับครูที่ยังไม่ได้อบรม และตรวจสอบหลังอบรมว่าผ่านการอบรมครูออนไลน์ในระบบคุรุพัฒนา หรือไม่ สำหรับครูอบรมมาแล้ว เพื่อประโยชน์ของทุกท่านมาตรวจสอบไปพร้อมกันได้ที่นี่

ก่อนอบรม
ตรวจสอบผลการรับรอง
คณะกรรมการดำเนินงานของสถาบันคุรุพัฒนาในการประชุมครั้งที่2/2562รับรองหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ ก.ค.ศ. กำหนด
ตรวจสอบประเภทการอบรมว่าหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนาเป็นออนไลน์หรืออบรมปกติ


ตรวจสอบประเภทการอบรมว่าหลักสูตรที่รับรองจากสถาบันคุรุพัฒนาเป็นออนไลน์หรืออบรมปกติ 


นำรหัสหลักสูตรของท่านมาตรวจสอบที่นี่


หลังอบรม
ตรวจสอบการอบรมว่าได้รับการตรวจสอบเรียบร้อยหรือได้ชั่วโมง 100% หรือไม่


ตรวจสอบการอบรมได้ที่นี่


*กรณีได้วุฒิบัตรหรือเกียรติบัตรแล้วชั่วโมงอบรมไม่ขึ้นในระบบคุรุพัฒนา ให้ดำเนินการดั้งนี้

    1.อบรมกับ ภาคีนวัตกรรมการสอนครบวงจร GetupTeacher หน่วยพัฒนา บริษัท นวัตกรรมสร้างสรรค์การศึกษา จำกัด หรือ Inbox ไปที่แฟนเพจ :Getupteacher เพื่อสอบถามกับทีมงานโดยตรง

    
        2. อบรมกับหน่วยจัดอื่นๆ ติดต่อที่หน่วยพัฒนาที่ท่านได้ลงอบรมออนไลน์ไว้ แจ้งรายงานขอติดตามผลการอบรมออนไลน์
การยื่นวิทยฐานะ ต้องประเมินผลงาน 5 ปี ย้อนหลังซึ่งคุณครูต้องมีชั่วโมงสะสมอย่างน้อยปีละ 12-20 ชั่วโมง ทุกปีติดต่อกัน
    ปล.ให้คุณครูจัดทำตารางนับชั่วโมงพัฒนาตนเองตามรอบปีที่ได้กำหนดไว้ (อาจจะเป็นรอบปีตรงกับปีการศึกษา คือ 16 พ.ค. 2562– 15 พ.ค.2563 นับครบ 1 ปีการศึกษา) หรือเป็นรอบปีที่ครูพร้อมและมีคุณสมบัติครบเช่น(10 ก.ย.- 9 ก.ย.)หรือ 21 เม.ย. – 20 เม.ย.)
                                                                                                                                                        
 การนำไปใช้แม้ปีนี้ไม่มีงบคูปองครู แต่ทุกปีครูต้องมี 20 ชั่วโมงพัฒนา เพื่อทำ ว.21 (5ปีติดต่อกัน)
เรียนเชิญคุณครูทุกท่านอบรมหลักสูตร online ที่คุรุพัฒนารับรอง นับชั่วโมงตามเกณฑ์พัฒนา ว.22/2560 ที่ ก.ค.ศ. กำหนด เรียนที่ไหนก็ได้ !! 

สำหรับคุณครูที่ยังเก็บชั่วโมงพัฒนาไม่ครบ ภาคีนวัตกรรมการสอนครบวงจร Getupteacher ขอแนะนำ หลักสูตร “ระบบวิเคราะห์พฤติกรรมผู้เรียนเพื่อออกแบบแผนจัดการเรียนรู้รายบุคคล” (Habitscan - Types of Learners) รหัส 628181076 ที่ผ่านการรับรองหลักสูตรจากสถาบันคุรุพัฒนา เมื่ออบรมเรียบร้อยก็จะได้รับวุฒิบัตร 14 ชั่วโมง ตามเกณฑ์คุรุพัฒนากำหนด และเกียรติบัตรจาก Dtac อีกด้วยเก็บไว้เป็นผลงานไม่ต้องเดินทางไกลเพื่อไปอบรมเรียนง่ายๆกันที่บ้าน ตอนนี้ครูอบรมออนไลน์แล้วกว่า 600 ท่าน สามารถตรวจสอบได้ 100% มาทำชั่วโมงให้ครบกันครับ
ขอดูรายละเอียดหลักสูตร : 


สนใจสมัครเรียน : 
Inbox ไปที่แฟนเพจ :Getupteacher 


หรือสอบถามรายละเอียด โทร 0629456326
สนใจสมัครเรียน 


หรือสอบถามรายละเอียดโทร
0935384836 (ครูนุ่น) ไอดีไลน์ : TonnunTonnun
0629456326 (ครูสุกี้) ไอดีไลน์ : sukinarak
0864702844 (ครูออน)ไอดีไลน์: 541071223

บทความที่เกี่ยวข้อง