บทความ > อบรมครูออนไลน์กับ GETUPTEACHER

อบรมครูออนไลน์กับ GETUPTEACHER

Responsive image
26 มีนาคม 2563 เวลา 22:50 น. 88,548

รายละเอียดย่อ

แม้ปีนี้ไม่มีงบคูปองครู แต่ทุกปีครูต้องมี 20 ชั่วโมงพัฒนา เพื่อทำ ว.21 (5ปีติดต่อกัน) เรียนเชิญคุณครูทุกท่านอบรมหลักสูตร online ที่คุรุพัฒนารับรอง นับชั่วโมงตามเกณฑ์พัฒนา ว.22/2560 ที่ ก.ค.ศ. กำหนด เรียนที่ไหนก็ได้ !! หลักสูตร "ระบบวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อออกแบบแผนจัดการเรียนรู้รายบุคคล" (Habitscan - Types of Learners) รหัสหลักสูตร 628181076 รหัสรุ่น 010 หลักสูตรผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา

รายละเอียด


          หลายองค์กรรวมถึงครูเราเริ่มมีการอบรมออนไลน์มากขึ้น เนื่องด้วยระบบอินเทอร์เน็ตที่ดีขึ้น และสถานการณ์บ้านเราตอนนี้กับไวรัส COVID-19 ได้มีผลกระทบต่อหลายๆด้าน โดยเฉพาะการใช้ชีวิตประจำวันจนไม่สามารถเดินทางไปไหนได้สะดวกรวมถึงการเข้าร่วมอบรมในพื้นที่ต่างๆได้ อีกทั้งครูทุกท่านยังต้องทำวิทยฐานะว 21 ที่ต้องเก็บชั่วโมงการอบรมจึงทำให้ครูหลายท่านเข้าสู่การอบรมออนไลน์  วันนี้ภาคีนวัตกรรมการสอนครบวงจร Getup teacher ขอแนะนำ หลักสูตร “ระบบวิเคราะห์พฤติกรรมผู้เรียนเพื่อออกแบบแผนจัดการเรียนรู้รายบุคคล” (Habitscan - Types of Learners) รหัส 628181076 ที่ผ่านการรับรองหลักสูตรจากสถาบันคุรุพัฒนา เมื่ออบรมเรียบร้อยก็จะได้รับวุฒิบัตรเก็บไว้เป็นผลงานไม่ต้องเดินทางไกลเพื่อไปอบรมเรียนง่ายๆกันที่บ้าน หลักสูตรนี้มีให้ทั้งบุคคลทั่วไปและข้าราชการครูซึ่งเราขอนำมาแบ่งปันในส่วนของข้าราชการครูรายละเอียดดังนี้แม้ปีนี้ไม่มีงบคูปองครู แต่ทุกปีครูต้องมี 20 ชั่วโมงพัฒนา เพื่อทำ ว.21 (5ปีติดต่อกัน)


เรียนเชิญคุณครูทุกท่านอบรมหลักสูตร online ที่คุรุพัฒนารับรอง นับชั่วโมงตามเกณฑ์พัฒนา ว.22/2560 ที่ ก.ค.ศ. กำหนดเรียนที่ไหนก็ได้!! 


หลักสูตร


"ระบบวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อออกแบบแผนจัดการเรียนรู้รายบุคคล"

(Habitscan - Types of Learners)

รหัสหลักสูตร 628181076 รหัสรุ่น 010

หลักสูตรผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา


สามารถนำรหัสหลักสูตรเข้าตรวจสอบได้ในเว็บไซต์คุรุพัฒนา

https://course.kurupatana.ac.th/?pri_menu=course


 เหมาะกับใคร ?


  1. สำหรับครูท่านที่ยังเก็บ ชั่วโมงไม่ครบ  

  2.เก็บผลงาน เลื่อนวิทยฐานะ ปี 62


  มาเป็นครูบันดาลใจ สอนแบบใหม่ให้เด็กไทยใฝ่เรียน 

  #อบรมแล้วนับชั่วโมง ว.21 ได้


  สิ่งที่จะได้เรียนรู้ในหลักสูตร


  1. บูรณาการสาระ อบรมได้ทุกช่วงชั้น                                  

  2. ใช้ระบบวิเคราะห์พฤติกรรมผู้เรียนก่อนสอน

  3. จัดกระบวนการกลุ่ม สร้างทักษะเฉพาะด้านระหว่างสอน 

  4. การโค้ชนักเรียนหลังห้องให้สามารถดูแลตัวเอง

  5. การยกระดับศักยภาพด้วย Growth Minder & Grit         

  6. การจัดการเรียนการสอนเชิงรุก มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและปรับพฤติกรรมเชิงบวก  กิจกรรมเรียนรู้ผ่านออนไลน์ 14 ชั่วโมง


   คำสำคัญแทนหลักสูตร


  บูรณาการสาระ ,การจัดการชั้นเรียนตามพฤติกรรมการเรียนรู้ Learning Type, จิตวิทยาการจัดการเรียนรู้, โมเดลภูเขาน้ำแข็ง Iceberg Satir Model, ศาสตร์แห่งการอ่านใจคน, โปรแกรมวิเคราะห์นิสัย, Child Center, จริต6 ,จิตใต้สำนึก,จิตวิเคราะห์, จิตวิทยาอ่านใจคน, ภาษาสมอง


  สิ่งที่ได้รับ

  1.สามารถนับชั่วโมงอบรมได้ 14 ชั่วโมง รับใบเกียรติบัตรทันทีหลังเรียนจบ

  2.วิทยากรผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศ สามารถขอคำปรึกษาจากวิทยากรได้ตลอด

  3.เรียนที่ไหนก็ได้ มีระบบเช็คระยะเวลาเรียน

  4. มีเอกสารประกอบการอบรม และแจกแผนการสอนและใบกิจกรรม          


  *เรียนง่ายๆผ่านโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์สามารถเข้าเรียนทบทวนได้ตลอดชีวิต  เกณฑ์ผ่านการอบรม 


  1. นำเครื่องมือไปวิเคราะห์ผู้เรียนด้วยแบบทดสอบ จำนวน 50 คน

  (กรณีช่วงปิดเทอมสามารถทำย้อนหลังได้ )

  2. ทำแผนการจัดกิจกรรม 1 คาบเรียนส่งท้ายบทเรียน


  **วิเคราะห์พฤติกรรมนักเรียนในชั้นเรียนผ่านเว็ปไซต์ออนไลน์

  โดยไม่ต้องทำรายงาน (เพราะระบบจะบันทึกอัตโนมัติเพื่อประหยัดเวลาให้ครู)  * เงื่อนไขครูต้องเรียนให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นเดือน 25 พฤษภาคม 63  เพื่อส่งรายชื่อตามรุ่นที่ลงทะเบียนได้ชั่วโมงรับรองจากคุรุพัฒนา

  - คุณครูเข้าเรียนทำตามข้อตกลงเป็นไปตามเกณฑ์หลักสูตรครุพัฒนารับรอง

  - คุณครูจะได้ใบวุฒิบัตรบัตร 14 ชั่วโมงจากหลักสูตรตามเกณฑ์คุรุพัฒนาและใบประกาศนียบัตรจากทาง Dtac อีกด้วย  ตัวอย่างวุฒิบัตรหลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา
  ตัวอย่างประกาศนียบัตรโครงการที่ร่วมกับหลักสูตรออนไลน์


  ผู้สนับสนุนวิทยากรประจำหลักสูตร


  โดย ภาคีนวัตกรรมการสอนครบวงจร GetupTeacher หน่วยพัฒนา บริษัท นวัตกรรมสร้างสรรค์การศึกษา จำกัด 

          


  วิทยากรประจำหลักสูตร "ระบบวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อออกแบบแผนจัดการเรียนรู้รายบุคคล"

  (Habitscan - Types of Learners).  รหัสหลักสูตร 628181076 

  ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่คุณครูจะได้รับใน

  .

  คอร์สเรียนออนไลน์ หลักสูตร  “ระบบวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อออกแบบแผนจัดการเรียนรู้รายบุคคล"

  (Habitscan - Types of Learners)


  #ใกล้หมดเขตอบรมปี62 #โค้งสุดท้าย 

  #อบรมเพื่อขอมีวิทยฐานะ หรือเลื่อนวิทยฐานะใช้ประกอบปี 62 


  หลักสูตร  ระบบวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อออกแบบแผนจัดการเรียนรู้รายบุคคล

  Habitscan - Types of Learners 

  ประเภท : ออนไลน์

  รหัสหลักสูตร : 628181076

  รหัสหน่วยจัด : 0135561003762

  จำนวน : 14 ชั่วโมง

  .

  #สามารถนำรหัสเข้าตรวจสอบได้

  หลักสูตรนี้มีในประกาศรายชื่อหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ที่สถาบันคุรุพัฒนาให้การรับรอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตรวจสอบคลิก bit.ly/3e4jajz

  .

  #สมัครอบรมครูออนไลน์ นับชั่วโมงว.21 รับรองโดยสถาบันคุรุพัฒนา ได้วุฒิบัตร 14 ชั่วโมงได้ที่นี่


  https://www.facebook.com/440894016363228/posts/933768923742399/


  รหัสหลักสูตร 628181076 
  รีวิวคุณครูที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรออนไลน์ 14 ชั่วโมง
  สนใจสมัครเรียน : 

  สนใจสมัครเรียน 

  Inbox ไปที่แฟนเพจ :Getupteacher 

  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=933768923742399&id=440894016363228

  หรือสอบถามรายละเอียดโทร

  0935384836 (ครูนุ่น) ไอดีไลน์ : TonnunTonnun

  0629456326 (ครูสุกี้)

  0864702844 (ครูออน)ไอดีไลน์: 541071223  บทความที่เกี่ยวข้อง