บทความ > อบรมครูออนไลน์กับ GETUPTEACHER

อบรมครูออนไลน์กับ GETUPTEACHER

Responsive image
26 มีนาคม 2563 เวลา 22:50 น. 130,937

รายละเอียดย่อ

แม้ปีนี้ไม่มีงบคูปองครู แต่ทุกปีครูต้องมี 20 ชั่วโมงพัฒนา เพื่อทำ ว.21 (5ปีติดต่อกัน) เรียนเชิญคุณครูทุกท่านอบรมหลักสูตร online ที่คุรุพัฒนารับรอง นับชั่วโมงตามเกณฑ์พัฒนา ว.22/2560 ที่ ก.ค.ศ. กำหนด เรียนที่ไหนก็ได้ !! หลักสูตร "ระบบวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อออกแบบแผนจัดการเรียนรู้รายบุคคล" (Habitscan - Types of Learners) รหัสหลักสูตร 628181076 หลักสูตรผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา

รายละเอียด

                      

          หลายองค์กรรวมถึงครูเราเริ่มมีการอบรมออนไลน์มากขึ้น เนื่องด้วยระบบอินเทอร์เน็ตที่ดีขึ้น และสถานการณ์บ้านเราตอนนี้กับไวรัส COVID-19 ได้มีผลกระทบต่อหลายๆด้าน โดยเฉพาะการใช้ชีวิตประจำวันจนไม่สามารถเดินทางไปไหนได้สะดวกรวมถึงการเข้าร่วมอบรมในพื้นที่ต่างๆได้ อีกทั้งครูทุกท่านยังต้องทำวิทยฐานะว 21 ที่ต้องเก็บชั่วโมงการอบรมจึงทำให้ครูหลายท่านเข้าสู่การอบรมออนไลน์  วันนี้ภาคีนวัตกรรมการสอนครบวงจร Getup teacher ขอแนะนำ หลักสูตร “ระบบวิเคราะห์พฤติกรรมผู้เรียนเพื่อออกแบบแผนจัดการเรียนรู้รายบุคคล” (Habitscan - Types of Learners) รหัส 628181076 ที่ผ่านการรับรองหลักสูตรจากสถาบันคุรุพัฒนา เมื่ออบรมเรียบร้อยก็จะได้รับวุฒิบัตรเก็บไว้เป็นผลงานไม่ต้องเดินทางไกลเพื่อไปอบรมเรียนง่ายๆกันที่บ้าน หลักสูตรนี้มีให้ทั้งบุคคลทั่วไปและข้าราชการครูซึ่งเราขอนำมาแบ่งปันในส่วนของข้าราชการครูรายละเอียดดังนี้แม้ปีนี้ไม่มีงบคูปองครู แต่ทุกปีครูต้องมี 20 ชั่วโมงพัฒนา เพื่อทำ ว.21 (5ปีติดต่อกัน)


เรียนเชิญคุณครูทุกท่านอบรมหลักสูตร online ที่คุรุพัฒนารับรอง นับชั่วโมงตามเกณฑ์พัฒนา ว.22/2560 ที่ ก.ค.ศ. กำหนดเรียนที่ไหนก็ได้!! 


หลักสูตร


"ระบบวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อออกแบบแผนจัดการเรียนรู้รายบุคคล"

(Habitscan - Types of Learners)

รหัสหลักสูตร 628181076 

หลักสูตรผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา


สามารถนำรหัสหลักสูตรเข้าตรวจสอบได้ในเว็บไซต์คุรุพัฒนา

https://course.kurupatana.ac.th/?pri_menu=course


 เหมาะกับใคร ?


  1. สำหรับครูท่านที่ยังเก็บ ชั่วโมงไม่ครบ  

  2.เก็บผลงาน เลื่อนวิทยฐานะ ปี 63


  มาเป็นครูบันดาลใจ สอนแบบใหม่ให้เด็กไทยใฝ่เรียน 

  #อบรมแล้วนับชั่วโมง ว.21 ได้


  สิ่งที่ได้เรียนในหลักสูตร

  Module 1 : Habitscan Personality Test

  Module 2 : จิตวิทยาคน 6 สี กับแนวทางวิเคราะห์กราฟนิสัย

  Module 3 : ศึกษาแบบแผนทางพฤติกรรมและการสร้างอุปนิสัยของคน 6 สี

  Module 4 : หลักการจำแนก นิสัยมนุษย์

  Module 5 : กระบวนการยกระดับศักยภาพและปรับพฤติกรรมเชิงบวก 6 ขั้นตอน

  Module 6 : การสร้างสายสัมพันธ์ ความไว้วางใจและจิตวิทยาการให้คำปรึกษา

  Module 7 : การสอนสไตล์โค้ชเพื่อปลดล็อคมุมมองความคิดและก้าวข้ามข้อจำกัด

  Module 8 : บูรณาการในชั้นเรียนกับบทบาทหน้าที่ครูที่ปรึกษาประจำชั้นกับเครื่องมือออนไลน์

  Module 9 : การบ้านและตัวอย่างการนำไปปรับใช้


  ผลลัพท์ในหลักสูตร

  + ใช้ระบบวิเคราะห์พฤติกรรมผู้เรียนก่อนสอน

  +พัฒนาทักษะการเป็นครูให้คำปรึกษาและเป็นครูนักจิตวิทยาสำหรับการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน

  +การสร้างสายสัมพันธ์ ความไว้วางใจภายในชั้นเรียน

  + จัดกระบวนการกลุ่ม สร้างทักษะเฉพาะด้านระหว่างสอน

  + การโค้ชนักเรียนหลังห้องให้สามารถดูแลตัวเองได้

  + การยกระดับศักยภาพด้วย Growth Minder & Grit

  + การจัดการเรียนการสอนเชิงรุก มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและปรับพฤติกรรมเชิงบวก

  + การสอนสไตล์โค้ชเพื่อปลดล็อคมุมมองความคิดและก้าวข้ามข้อจำกัด   คำสำคัญแทนหลักสูตร


  บูรณาการสาระ ,การจัดการชั้นเรียนตามพฤติกรรมการเรียนรู้ Learning Type, จิตวิทยาการจัดการเรียนรู้, โมเดลภูเขาน้ำแข็ง Iceberg Satir Model, ศาสตร์แห่งการอ่านใจคน, โปรแกรมวิเคราะห์นิสัย, Child Center, จริต6 ,จิตใต้สำนึก,จิตวิเคราะห์, จิตวิทยาอ่านใจคน, ภาษาสมอง


  สิ่งที่ได้รับจากหลักสูตร

  1.สามารถนับชั่วโมงอบรมได้ 20 ชั่วโมง

  - ชม.อบรม 14 ชม.

  - ชม. ติดตามผล 6 ช.ม

  รวม 20 ช.ม 

  (รอรับใบเกียรติบัตรหลังเรียนจบภายใน 2-3 วัน)

  2.วิทยากรผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศ สามารถขอคำปรึกษาจากวิทยากรได้ตลอด

  3.เรียนที่ไหนก็ได้ มีระบบเช็คระยะเวลาเรียน

  4. มีเอกสารประกอบการอบรม , ID Plan 

  5. เอกสารประกอบ 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด , Plc 50 ช.ม       

  6. สามารถนำไปใช้จริงในห้องเรียน

  7. มีแอดมิน ทีมงานให้การดูแล สอบถามได้ตลอด 


  *เรียนง่ายๆผ่านโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์สามารถเข้าเรียนทบทวนได้ตลอดชีวิต  เกณฑ์ผ่านการอบรม 


  1.เข้าเรียนในระบบ 80 %

  2.นำเครื่องมือไปวิเคราะห์ผู้เรียนด้วยแบบทดสอบ จำนวน 30 คน (หรือทำตามจำนวนที่สามารถทำได้)

  3.ส่งผลการวิเคราะห์กราฟพฤติกรรมนักเรียน จำนวน 6 คน 


  * เงื่อนไขครูต้องเรียนให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นเดือน 5 เมษายน 64

  เพื่อส่งรายชื่อตามรุ่นที่ลงทะเบียนได้ชั่วโมงรับรองจากคุรุพัฒนา

  - คุณครูเข้าเรียนทำตามข้อตกลงเป็นไปตามเกณฑ์หลักสูตรครุพัฒนารับรอง

  - คุณครูจะได้ใบวุฒิบัตรบัตร 20 ชั่วโมงจากหลักสูตรตามเกณฑ์คุรุพัฒนา


  **วิเคราะห์พฤติกรรมนักเรียนในชั้นเรียนผ่านเว็ปไซต์ออนไลน์

  โดยไม่ต้องทำรายงาน (เพราะระบบจะบันทึกอัตโนมัติเพื่อประหยัดเวลาให้ครู)
  ตัวอย่างวุฒิบัตรหลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา  ผู้สนับสนุนวิทยากรประจำหลักสูตร


  โดย ภาคีนวัตกรรมการสอนครบวงจร GetupTeacher หน่วยพัฒนา บริษัท นวัตกรรมสร้างสรรค์การศึกษา จำกัด 

          


  วิทยากรประจำหลักสูตร "ระบบวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อออกแบบแผนจัดการเรียนรู้รายบุคคล"

  (Habitscan - Types of Learners).  รหัสหลักสูตร 628181076 

  ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่คุณครูจะได้รับใน

  .

  คอร์สเรียนออนไลน์ หลักสูตร  “ระบบวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อออกแบบแผนจัดการเรียนรู้รายบุคคล"

  (Habitscan - Types of Learners)


  #ใกล้หมดเขตอบรมปี63 #โค้งสุดท้าย 

  #อบรมเพื่อขอมีวิทยฐานะ หรือเลื่อนวิทยฐานะใช้ประกอบปี 63 


  หลักสูตร  ระบบวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อออกแบบแผนจัดการเรียนรู้รายบุคคล

  Habitscan - Types of Learners 

  ประเภท : ออนไลน์

  รหัสหลักสูตร : 628181076

  รหัสหน่วยจัด : 0135561003762

  จำนวน : 20 ชั่วโมง

  .

  #สามารถนำรหัสเข้าตรวจสอบได้

  หลักสูตรนี้มีในประกาศรายชื่อหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ที่สถาบันคุรุพัฒนาให้การรับรอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตรวจสอบคลิก bit.ly/3e4jajz

  .

  #สมัครอบรมครูออนไลน์ นับชั่วโมงว.21 รับรองโดยสถาบันคุรุพัฒนา ได้วุฒิบัตร 20 ชั่วโมงได้ที่นี่


  คลิกลิงค์ https://www.facebook.com/440894016363228/posts/1173385506447405/  รหัสหลักสูตร 628181076 
  รีวิวคุณครูที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรออนไลน์ปีที่ผ่านมา

  สนใจสมัครเรียน 

  Inbox ไปที่แฟนเพจ :Getupteacher 

  คลิกลิงค์ https://www.facebook.com/440894016363228/posts/1173385506447405/

  หรือสอบถามรายละเอียดโทร

  0952175088 (ครูนุ่น) ไอดีไลน์ : TonnunTonnun

  บทความที่เกี่ยวข้อง