บทความ > อบรมครูออนไลน์กับ GETUPTEACHER หลักสูตรรับรองจากคุรุพัฒนา

อบรมครูออนไลน์กับ GETUPTEACHER หลักสูตรรับรองจากคุรุพัฒนา

Responsive image
09 กรกฎาคม 2564 เวลา 21:05 น. 3,912

รายละเอียดย่อ

หลายองค์กรรวมถึงครูเราเริ่มมีการอบรมออนไลน์มากขึ้น เนื่องด้วยระบบอินเทอร์เน็ตที่ดีขึ้น และสถานการณ์บ้านเราตอนนี้กับไวรัส COVID-19 ได้มีผลกระทบต่อหลายๆด้าน โดยเฉพาะการใช้ชีวิตประจำวันจนไม่สามารถเดินทางไปไหนได้สะดวกรวมถึงการเข้าร่วมอบรมในพื้นที่ต่างๆได้ อีกทั้งครูทุกท่านยังต้องทำวิทยฐานะว 21 ที่ต้องเก็บชั่วโมงการอบรมจึงทำให้ครูหลายท่านเข้าสู่การอบรมออนไลน์

รายละเอียด

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก.ค.ศ. ได้เผยแพร่แผนภาพอธิบายวิทยฐานะ ช่วงเปลี่ยนผ่าน จากเกณฑ์เก่าไปสู่ระบบPA


         การประเมินวิทยฐานะครูช่วงเปลี่ยนผ่านจากเรียนเก่าสู่ระบบ PA หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู


ข้าราชการทุกคนเริ่มทำข้อตกลงในการพัฒนางานจีพีเอกับผู้อำนวยการสถานศึกษาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไปเป็นประจำทุกปีงบประมาณ รอบการประเมิน PA คือ รอบปีงบประมาณซึ่งหมายถึงวันที่ 1 ตุลาคมถึง 30 กันยายนของปีถัดไปโดยผลการประเมิน PA ในแต่ละรอบการประเมินให้นำไปใช้ดังนี้


1.ใช้ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน


2.ใช้ในการประเมินคงวิทยาฐานะตามมาตรา 55


3.ใช้เป็นคุณสมบัติหนึ่งในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ


    สำหรับคุณครูท่านไหนที่กำลังสงสัยในเรื่องของ ว.pa ที่เข้ามาใหม่และยังสงสัยว่าต้องเก็บ ชม. วิทยฐานะของ ว.21 หรือว่าต้องเก็บหรือไม่ วันนี้ทางทีมงาน Getup teacher นำตารางการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์เดิมในช่วงเปลี่ยนผ่านมาอธิบายเพื่อความเข้าใจที่เพิ่มขึ้น   
 พอเมื่อคุณครูผ่าน ว. PA รอบแรกแล้วคุณครูต้องยื่นเรื่องเพื่อขอการเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์เดิมด้วยนะครับเพื่อประเมินในรอบที่ 2


แต่ข้าราชการครูที่อยู่ระหว่างขอทบทวนมติ ก.ค.ศ. ตามว. 13 /56 จะยื่นคำขอตามว. 17/5 2 หรือว.21/60 

สามารถยื่นเรื่องได้ภายใน 30 กันยายน 2565 ซึ่งกำหนดให้ยื่นได้ภายใน 1 ปี


นับแต่วันที่มีคุณสมบัติครบหรือได้รับแจ้งมติ  

#หากกำหนดเวลา 1 ปีดังกล่าวเกิน 30 กันยายน 2565 ต้องยื่นคำขอตามหลักเกณฑ์ใหม่ ว. PA 

#คุณครูที่ได้บรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป คุณครูจะสามารถยื่นขอมีและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดใหม่นี้ได้เมื่อคุณสมบัติครบถ้วน


ขอขอบคุณข้อมูลครูอัพเดตดอทคอม ที่มาของภาพและข้อมูล จาก ก.ค.ศ.
 


        วันนี้ภาคีนวัตกรรมการสอนครบวงจร Getup teacher ขอแนะนำ

หลักสูตร“ระบบวิเคราะห์พฤติกรรมผู้เรียนเพื่อออกแบบแผนจัดการเรียนรู้รายบุคคล”

(Habitscan - Types of Learners)


    รหัส 628181076 ที่ผ่านการรับรองหลักสูตรจากสถาบันคุรุพัฒนา เมื่ออบรมเรียบร้อยก็จะได้รับวุฒิบัตรเก็บไว้เป็นผลงานไม่ต้องเดินทางไกลเพื่อไปอบรมเรียนง่าย ๆ กันที่บ้านหลักสูตรนี้มีให้ทั้งบุคคลทั่วไปและข้าราชการครูซึ่งเราขอนำมาแบ่งปันในส่วนของข้าราชการครู


       แม้ปีนี้ไม่มีงบคูปองครู แต่ทุกปีครูต้องมี 20 ชั่วโมงพัฒนา เพื่อทำ ว.21 (5 ปีติดต่อกัน) และต้องนำไปใช้ในการประเมิน ว PA ในรอบ 2

เรียนเชิญคุณครูทุกท่านอบรมหลักสูตร online ที่คุรุพัฒนารับรอง นับชั่วโมงตามเกณฑ์พัฒนา ว.22/2560 ที่ ก.ค.ศ. กำหนดเรียนที่ไหนก็ได้!! 


    สามารถนำรหัสหลักสูตรเข้าตรวจสอบได้ในเว็บไซต์คุรุพัฒนา

    คลิก https://course.kurupatana.ac.th/?pri_menu=course


    เหมาะกับใคร ?


    1. สำหรับคุณครูท่านที่ยังเก็บ ช.ม พัฒนาตัวเองไม่ครบ

    2. ครูเก็บผลงาน เลื่อนวิทยฐานะ

    3. ครูทุกช่วงชั้น ทุกวิชา

    4.เก็บผลงาน เลื่อนวิทยฐานะ ปี 63 และ 64


    ผลลัพท์ในหลักสูตร

    + ใช้ระบบวิเคราะห์พฤติกรรมผู้เรียนก่อนสอน

    + การออกแบบการสอนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน วPA

    + รูปแบบการสอนสมัยใหม่ที่สอดคล้องกับ ว PA

    + รูปแบบไฟล์วิดีทัศน์ตามเกณฑ์การประเมิน

    + บูรณาการในชั้นเรียนกับบทบาทหน้าที่ครูที่ปรึกษาประจำชั้นกับเครื่องมือออนไลน์

    + การสร้างสายสัมพันธ์ ความไว้วางใจภายในชั้นเรียนด้วย

    + จัดกระบวนการกลุ่มเพิ่มทักษะเฉพาะด้าน ระหว่างการสอน

    + การวิเคราะห์ และให้คำปรึกษารายบุคคล

    + การจัดการเรียนการสอนเชิงรุก มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและปรับพฤติกรรมเชิงบวก

    + การออกแบบการสอนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

    + Good Practice&PLC


    **นำไปใช้ในห้องเรียนได้จริง**


    กิจกรรมเรียนรู้ผ่านออนไลน์ 20 ชั่วโมง


     คำสำคัญแทนหลักสูตร

    บูรณาการสาระ ,การจัดการชั้นเรียนตามพฤติกรรมการเรียนรู้ Learning

    Type, จิตวิทยาการจัดการเรียนรู้, โมเดลภูเขาน้ำแข็ง Iceberg Satir Model, ศาสตร์แห่งการอ่านใจคน, โปรแกรมวิเคราะห์นิสัย, Child Center, จริต6 ,จิตใต้สำนึก,จิตวิเคราะห์, จิตวิทยาอ่านใจคน, ภาษาสมอง


    ตัวอย่างโมดูลในบทเรียน


       Module 1 การออกแบบการสอนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน วPA  

       1.1  รูปแบบการสอนสมัยใหม่ที่สอดคล้องกับ ว PA  

       1.2  องค์ประกอบการจัดการชั้นเรียนตาม ว PA  

       1.3  สาธิตการสอน ไฟล์วิดีทัศน์บันทึกการสอน ตามเกณฑ์ ว PA  

       1.4.1  เเรงจูงใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่มา เเละสภาพปัญหา  

       1.4.2  ตัวอย่างไฟล์วิดีทัศน์ ที่มา เเละสภาพปัญหา  

       1.5 ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ก่อนและหลังเรียน  

     

     Module 2 การจัดการชั้นเรียน  

       2.1  ความสำคัญของการจัดการชั้นเรียน  

       2.2 Part 1 เข้าใจลักษณะจัดการชั้นเรียน นักเรียน 6 สี  

       2.2 Part 2 เข้าใจลักษณะจัดการชั้นเรียน นักเรียน 6 สี  

       2.2 Part 3 เข้าใจลักษณะจัดการชั้นเรียน นักเรียน 6 สี  

       2.3 Part 1 ระบบหมู่เพื่อจัดการชั้นเรียน  

       2.3 Part 2 ระบบหมู่เพื่อจัดการชั้นเรียน  

       2.4 Part 1 อุปสรรคในการเรียนรู้ของนักเรียน  

       2.4 Part 2 อุปสรรคในการเรียนรู้ของนักเรียน  

       2.4 Part 3 อุปสรรคในการเรียนรู้ของนักเรียน และการส่งเสริมนักเรียน  

     

     Module 3 การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียน 6 สี  

       3.1 รูปแบบบการจัดกิจกรรมนักเรียนแต่ละสี  

       3.2 แผนการจัดการกิจกรรมสำหรับชั้นปฐมวัย  

       3.3 แผนจัดการเรียนรู้สำหรับชั้นประถมศึกษา  

       3.4 แผนการจัดการเรียนรู้สำหรับชั้นมัธยมศึกษา    สิ่งที่ได้รับจากหลักสูตร


    1.สามารถนับชั่วโมงอบรมได้ 20 ชั่วโมง

    - ชม.อบรม 14 ชม.

    - ชม. ติดตามผล 6 ช.ม รวม 20 ช.ม 

    (รอรับใบเกียรติบัตรหลังเรียนจบภายใน 7 วัน)

    2.วิทยากรผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศ สามารถขอคำปรึกษาจากวิทยากรได้ตลอด

    3.เรียนที่ไหนก็ได้ มีระบบเช็คระยะเวลาเรียน

    4. มีเอกสารประกอบการอบรม , IDPlan 

    5. เอกสารประกอบ 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด , Plc 50 ช.ม   

    6. สามารถนำไปใช้จริงในห้องเรียน

    7. มีแอดมิน ทีมงานให้การดูแล สอบถามได้ตลอด    เกณฑ์ผ่านการอบรม 


    1.เข้าเรียนในระบบ 80 %

    2.นำเครื่องมือไปวิเคราะห์ผู้เรียนด้วยแบบทดสอบ จำนวน 30 คน (หรือทำตามจำนวนที่สามารถทำได้)

    3.ส่งผลการวิเคราะห์กราฟพฤติกรรมนักเรียน จำนวน 6 คน 


    * เงื่อนไขครูต้องเรียนให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นเดือน

    เพื่อส่งรายชื่อตามรุ่นที่ลงทะเบียนได้ชั่วโมงรับรองจากคุรุพัฒนา

    - คุณครูเข้าเรียนทำตามข้อตกลงเป็นไปตามเกณฑ์หลักสูตรครุพัฒนารับรอง

    - คุณครูจะได้ใบวุฒิบัตรบัตร 20 ชั่วโมงจากหลักสูตรตามเกณฑ์คุรุพัฒนา


    **วิเคราะห์พฤติกรรมนักเรียนในชั้นเรียนผ่านเว็ปไซต์ออนไลน์

    โดยไม่ต้องทำรายงาน (เพราะระบบจะบันทึกอัตโนมัติเพื่อประหยัดเวลาให้ครู

    ผู้สนับสนุนวิทยากรประจำหลักสูตร

    โดย ภาคีนวัตกรรมการสอนครบวงจร GetupTeacher หน่วยพัฒนา บริษัท นวัตกรรมสร้างสรรค์การศึกษา จำกัด    ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่คุณครูจะได้รับใน คอร์สเรียนออนไลน์ หลักสูตร  “ระบบวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อออกแบบแผนจัดการเรียนรู้รายบุคคล"

    (Habitscan - Types of Learners)


    หากคุณครูที่ตัดสินใจทำ ว.21 ว.23 ท่านจะขาดชั่วโมง อบรมไม่ได้

    รีบสมัครก่อน 13 สิงหาคม 64 หลักสูตรสิ้นสุด การรับรอง สมัครด่วน


    สนใจสมัครเรียน 


    Inbox ไปที่แฟนเพจ :Getupteacher 


    คลิกลิงค์


    https://www.facebook.com/440894016363228/posts/1256299828155972/


     หรือสอบถามรายละเอียดโทร

    092-298-8946 ครูสุกี้
    093-538-4836 ครูนุ่น


    รีวิวคุณครูที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรออนไลน์ปีที่ผ่านมา 

    บทความที่เกี่ยวข้อง