หลักสูตรระบบวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้

หลักสูตรระบบวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้

สิ่งที่ได้รับ

* หลักสูตรผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา

** สามารถนับชั่วโมงอบรมได้ 14 ชั่วโมง รับใบเกียรติบัตรทันทีหลังเรียนจบ


** วิทยากรผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศ สามารถขอคำปรึกษาจากวิทยากรได้ตลอด


** เรียนที่ไหนก็ได้ มีระบบเช็คระยะเวลาเข้าเรียน

.


** มีเอกสารประกอบการอบรม และแจกแผนการสอนและใบกิจกรรม

.


** เกณฑ์การผ่าน ให้วิเคราะห์พฤติกรรมนักเรียนในชั้นเรียนผ่านเว็ปไซต์ออนไลน์

.

โดยไม่ต้องทำรายงาน (เพราะระบบจะบันทึกอัตโนมัติเพื่อประหยัดเวลาให้ครู)

.

รายละเอียด

* เงื่อนไขครูต้องเรียนและส่งงานให้แล้วเสร็จก่อน 30 พฤษภาคม2563 เพื่อส่งรายชื่อตามรุ่นที่ลงทะเบียน ได้ ชม.รับรองจากคุรุพัฒนา โดยเกียรติบัตรจะระบุวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2563 ส่งหลังจากนี้ ถือว่าสละสิทธิ์ ทันที ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีปัญหาด้านการเข้าระบบ ไอดีไลน์ TonnunTonnun


* เงื่อนไขครูต้องเรียนและส่งงานให้แล้วเสร็จก่อน 30 พฤษภาคม2563

เพื่อส่งรายชื่อตามรุ่นที่ลงทะเบียน ได้ ชม.รับรองจากคุรุพัฒนา 

โดยเกียรติบัตรจะระบุวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2563

  ส่งหลังจากนี้ ถือว่าสละสิทธิ์ ทันที   


แม้ปีนี้ไม่มีงบคูปองครู แต่ทุกปีครูต้องมี 20 ชั่วโมงพัฒนา เพื่อทำ ว.21 (5ปีติดต่อกัน)


เรียนเชิญคุณครูทุกท่านอบรมหลักสูตร online ที่คุรุพัฒนารับรอง นับชั่วโมงตามเกณฑ์พัฒนา ว.22/2560 ที่ ก.ค.ศ. กำหนด

เรียนที่ไหนก็ได้ !!


มาเป็นครูบันดาลใจ สอนแบบใหม่ให้เด็กไทยใฝ่เรียน !!!

#อบรมแล้วนับชั่วโมง ว.21 ได้


กับหลักสูตร

"ระบบวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อออกแบบแผนจัดการเรียนรู้รายบุคคล"

AI NLP Coach - Child Center


Classroom รหัสหลักสูตร 628181076 

.


+ ใช้ระบบวิเคราะห์พฤติกรรมผู้เรียนก่อนสอน

+ จัดกระบวนการกลุ่ม สร้างทักษะเฉพาะด้านระหว่างสอน

+ การโค้ชนักเรียนหลังห้องให้สามารถดูแลตัวเองได้

+ การยกระดับศักยภาพด้วย Growth Minder & Grit

+ การจัดการเรียนการสอนเชิงรุก มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและปรับพฤติกรรมเชิงบวก

กิจกรรมเรียนรู้ผ่านออนไลน์ 14 ชั่วโมง

.


สนับสนุนวิทยากรประจำหลักสูตร

โดย GetupTeacher

ภาคีนวัตกรรมการสอนครบวงจร

.


ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่คุณครูจะได้รับใน

.

คอร์สเรียนออนไลน์


"ครูบันดาลใจ สอนแบบใหม่ให้เด็กไทยใฝ่เรียน "


- เรียนง่ายไปผ่านโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์

- สามารถเข้าเรียนทบทวนได้ตลอดชีวิต


ลงทุนครั้งเดียวสามารถเก็บชม.เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ เงินเดือนเพิ่มขึ้น


จากปกติราคา 6,200 บาท

ลดเหลือเพียง 1,999 บาท

แต่ถ้าทักมาสมัครแล้วพิมพ์คำว่า " สนใจเรียน"


.

สำหรับ 50 ท่านสุดท้าย!


ในราคาเพียง 1,399 บาทเท่านั้น!


.


*ราคานี้พิเศษถึง 25 พฤษภาคม 2563

** ผู้เข้าอบรมเตรียมโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์พร้อมอินเตอร์เน็ตให้พร้อม

แล้วพบกันในคอร์สครับ


สมัครง่ายๆเพียงพิมพ์คำว่า สนใจเรียน


* เงื่อนไขครูต้องเรียนให้แล้วเสร็จก่อน 30 พฤษภาคม2563 เพื่อส่งรายชื่อตามรุ่นที่ลงทะเบียน ได้ ชม.รับรองจากคุรุพัฒนา 

โดยเกียรติบัตรจะระบุวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2563

- คุณครูต้องเข้าเรียนทำตามข้อตกลงเป็นไปตามเกณฑ์หลักสูตรครุพัฒนารับรอง

-คุณครูจะได้ใบเกียรติบัตร จากหลักสูตรตามเกณฑ์คุรุพัฒนา และใบเกียรติบัตรจากทาง Dtac อีกด้วย


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีปัญหาด้านการเข้าระบบ

  ไอดีไลน์ TonnunTonnun


เนื้อหาคอร์สเรียน

บทที่ 1 การเรียนรู้ในยุคศตวรรษที่ 21
1.1 หัวใจสำคัญของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
8.30 นาที
1.2 พีระมิดการเรียนรู้ของ Edgar dale
3.44 นาที
1.3 การเรียนรู้แบบ Active Learning และการสอนแบบ Child Center
5.22 นาที
1.4 บทบาทของครูในศตวรรษที่ 21
14.08 นาที
1.5 ทักษะที่ผู้เรียนควรมีในยุคศตวรรษที่ 21
6.26 นาที
บทที่ 2 : ศิลปะสื่อสาร สร้างสัมพันธ์การเรียนรู้
2.1 ภาพรวมของการเรียนรู้แบบต่างๆ
5.08 นาที
2.2 เทคนิคการฟังเชิงรุก
18.11 นาที
2.3 เทคนิคการตั้งคำถามกระตุ้นการเรียนรู้
12.16 นาที
2.4 เทคนิคการใช้ภาษากายและการแสดงออกทางอารมณ์
8.33 นาที
บทที่ 3 : เทคนิคสร้างแรงบันดาลใจกับการสอนสมัยใหม่
1. Active learning การนำ สันทนาการ กระตุ้นและสร้างการมีส่วนร่วม
16.51 นาที
2.Activity Base Learning การสร้างกิจกรรมสอดแทรกการเรียนรู้
5.56 นาที
3. Project Base Learning การทำงานเป็นทีมผ่านโครงงานกลุ่ม
4.59 นาที
4. Child Center การจัดการชั้นเรียนด้วยระบบหมู่ตามความสนใจ
5.46 นาที
5. Facilitator การอำนวยการเรียนรู้ด้วยทักษะวิทยากรกระบวนการ
8.31 นาที
6. Teacher as Coach เทคนิคการสอนสไตล์โค้ช
5.57 นาที
7. Teach Less Learn More ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ด้วยทักษะชีวิต
5.37 นาที
8. Story Telling การสอนแบบเรื่องเล่าที่น่าสนใจ
9.57 นาที
บทที่ 4 : การใช้โปรแกรมวิเคราะห์นิสัย
แนะนำเกณฑ์การประเมิน
1.14 นาที
แบบทดสอบ safe internet for kid
3.40 นาที
4.1 วิธีทำแบบทดสอบโปรแกรมวิเคราะห์นิสัยสำหรับครูและนักเรียน
5.39 นาที
4.2 เข้าใจตัวเองแบบลึกซึ้งดีอย่างไร
7.08 นาที
4.3 ทำไมต้องอ่านใจคนได้
7.04 นาที
4.4 การนำความรู้ในคอร์สไปใช้จริงในบ้านและห้องเรียน
5.10 นาที
4.5 จัดการนิสัยเด็กรุ่นใหม่ให้เชื่อฟัง
6.45 นาที
4.6 อ่านใจเด็ก โปรไฟล์สีม่วง(Intelligent:ผู้ทรงปัญญา)
19.52 นาที
บทที่ 5 : เข้าใจตนระดับจิตใต้สำนึก เจาะจุดแข็งในการสอน
5.1 รู้จัก Habitscan เครื่องมืออ่านใจคน
5.0 นาที
5.2 ทฤษฎีจิตวิทยาการโน้มน้าวและวิเคราะห์นักเรียน
21.49 นาที
5.3 ขั้นตอนอ่านใจคน 6 ระดับจิต
9.24 นาที
5.3 ขั้นตอนอ่านใจคน 6 ระดับจิต Part 2
7.21 นาที
5.4 รู้จักนักเรียน 6 สีของ Habitscan
13.04 นาที
5.5 แบบทดสอบวิเคราะห์บุคลิกภาพการสอนและพฤติกรรม นักเรียน GEN Z
18.41 นาที
บทที่ 6 : ดูคนออก อ่านใจนักเรียนได้
หลักสังเหตุพฤติกรรมคน 6 สี part 1
12.23 นาที
6.1 หลักการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 6 สี HABIT SCAN Part 2
11.25 นาที
6.1 หลักการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 6 สี HABIT SCAN Part 3
13.43 นาที
6.1 หลักการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 6 สี HABIT SCAN Part 4
11.43 นาที
6.1 หลักการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 6 สี HABIT SCAN Part 5
13.39 นาที
6.1 หลักการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 6 สี HABIT SCAN Part 6
10.08 นาที
6.2 อ่านใจเด็ก โปรไฟล์สีเหลือง (Harmony:ผู้กลมเกลียว)
23.06 นาที
6.3 อ่านใจเด็ก โปรไฟล์สีส้ม (Aesthete:ผู้รักสุนทรีย์)
22.25 นาที
6.4 อ่านใจเด็ก โปรไฟล์สีแดง(Bravery : ผู้กล้าหาญ)
18.26 นาที
6.5 อ่านใจเด็ก โปรไฟล์สีน้ำเงิน (Tradition:ผู้มีแบบแผน)
13.39 นาที
6.6 อ่านใจเด็ก โปรไฟล์สีม่วง(Intelligent:ผู้ทรงปัญญา)
19.05 นาที
6.7 อ่านใจเด็ก โปรไฟล์สีเขียว (Sincere:ผู้จริงใจ)
19.43 นาที
6.8 สรุปบทเรียนพฤติกรรมนักเรียน เพื่อออกแบบการสอนรายบุคคล
22.09 นาที
บทที่ 7 : เทคนิคการสื่อสารและครองใจเด็กนักเรียนให้เชื่อฟัง
7.1 ความสำคัญของการสื่อสารที่ตรงใจ
11.06 นาที
7.2 เทคนิคการพูดตรงใจนักเรียน 6 สี
10.54 นาที
7.3 เทคนิคการสร้างสายสัมพันธ์ เพื่อสร้างความไว้วางใจ
9.9 นาที
7.4 การสื่อสารที่ควรเลี่ยงเพื่อลดความขัดแย้ง
13.44 นาที
7.4 การสื่อสารที่ควรเลี่ยงเพื่อลดความขัดแย้ง part 2
14.04 นาที
7.5 เทคนิคการบริหารคน ให้เปิดใจและรับฟัง
10.57 นาที
7.5 เทคนิคการบริหารคน ให้เปิดใจและรับฟัง part 2
10.39 นาที
7.6 บทสรุปสไตล์การสื่อสารของนักเรียน 6 สี
5.11 นาที
บทที่ 8 : โค้ชลูกศิษย์วัยรุ่นพิชิตใจคน 6 สี
8.1 ธรรมชาติของครู 6 แบบเพื่อการโค้ชนักเรียน
11.40 นาที
8.1 ธรรมชาติของครู 6 แบบเพื่อการโค้ชนักเรียน part 2
10.44 นาที
8.2 ความแตกต่างของนักเรียน 6 สี
9.23 นาที
8.3 ระบบโค้ชชิ่งและสอนนักเรียน
13.06 นาที
8.3 ระบบโค้ชชิ่งและสอนนักเรียน part 2
9.48 นาที
บทที่ 9 : เทคนิคการจัดบรรยากาศชั้นเรียน
9.1 การสร้างบรรยากาศทางกายภาพ
5.42 นาที
บรรยากาศโรงเรียนประเทศฟินแลนด์
6.23 นาที
9.2 เทคนิคการจัดโต๊ะในห้องเรียน 14 แบบ
8.21 นาที
9.3 การสร้างบรรยากาศทางจิตใจ
8.23 นาที
บทที่ 10 : เทคนิคการนำเสนอให้น่าสนใจ
10.1 เทคนิคการนำเสนอให้น่าสนใจ
9.38 นาที
10.2 เทคนิคการนำเสนอให้น่าสนใจ
30.54 นาที
10.3 ข้อสอบอัตนัยตัวอย่างแผนจัดการเรียนรู้
34.14 นาที

อาจารย์ผู้สอน

คอสเรียน

โค๊ชต้นปาล์ม จักรกฤษณ์ ศักดิ์สุวรรณ

ความคิดเห็นผู้เรียน

0

คะแนนหลักสูตร

5 ดาว
0%
4 ดาว
0%
3 ดาว
0%
2 ดาว
0%
1 ดาว
0%

รีวิวคอร์สเรียน

คอสเรียน
อานนท์ ชูใจ

คอสเรียน
วิจิตรา ช้างน้ำ

สนุกมากค่ะ เป็นครั้งแรกที่ได้รู้ว่าคนเรามีหลากหลายสี ไม่สามารถใช้วิธีสอนหรือวิธีพูดแบบเดียวกันกับทุกๆ คนได้ แต่ละคนมีวิธีเรียนรู้ได้ต่างกัน คนเป็นครูจึงต้องเรียนรู้กับพฤติกรรมของนักเรียนหลากสี ทำความเข้าใจและใช้ความรู้จากคอสเรียนไปประยุกต์ใช้ในการสอน

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
นายนเรศ แสนสอาด

เด็กๆสนุกมากครับตอนทำแบบวิเคราะห์

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
รุสนีย์ สมานคาน

ฟังเข้าใจง่ายอาจารย์​อธิบาย​ได้ละเอียด

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
นางสาวสุภาพร ผลพุฒ

คอสเรียน
นางภัสรลักษณ์ จิณณ์ครุฑมาศ

ดีมากค่ะ จัดหลักสูตรปีต่อไปแบบนี้อีกนะคะ

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
เบญจมาภรณ์ บุญมา

การจัดอบรมสะดวกกับผู้เข้าอบรมมากเลยคะ ได้ความรู้ครบครัน มีการอธิบายยกตัวอย่าง อย่างละเอียด

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
นายภิญโย วงค์สีไส

ดีมากๆครับ.

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
นางไพลิน คุ้มทอง

ชอบหลักสูตรนี้ค่ะ มีการอธิบายและยกตัวอย่างได้ชัดเจน ปีหน้าอยากอบรมต่อค่ะ

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
กิจติกร ใจคงอยู่

ชอบมากครับนำมาใช้กับเด็กๆได้จริงๆครับ

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
นางสุนิษา กัณฑ์แก้ว

เยี่ยมมากค่ะ ใช้ประโยชน์ได้มากๆๆ

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
นางสุภาภรณ์ มากสืบมี

มีการยกตัวอย่างให้เห็นชัดเจนเข้าใจง่าย

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
นางสาวจินดาพร ทองอ้ม

ชอบมาก ปีหน้าตามอบรมต่อค่ะ

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
สุภัตรา สงสังข์

นักเรียนสนุกแน่นอน

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
ภมรเมษย์ เลาหวิรุฬห์กุล

"สนใจเรียน"

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
นายชุมพล ชารีแสน

เข้าระบบแล้วครับ

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
พรรณทิพาและวัชรพันธ์ อรุณรักษ์

สนใจเรียนครับ โอนเงินแล้วรออนุมัติ

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
พิสิษฐ์ เชิงแก้ว

เนื้อหาของหลักสูตรสามารถทำความเข้าใจได้ง่าย // นำสู้การตัดการเรียนการสอนได้ดีโดยต้องบูรณาการในแต่ละกระบวนวิชา มีเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เหมาะสม และสามารถส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้เรียนได้ดีครับ/ขอบคุณครับ

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
นางสาวสุคลธรณ์ สัตย์ซื่อ

กำลังประติดประต่อเรื่องที่ฟังเริ่มเข้าใจนะคะ

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
โศภิน สุริยวรรณ

ขอรบกวนแอดมินเพื่ออำนวยความสะดวกด้วยค่ะ

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
นุ่น เทส

สุดยอดเลยคะ

ดูเพิ่มเติม

หลักสูตรระบบวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้

สิ่งที่ได้รับ

* หลักสูตรผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา

** สามารถนับชั่วโมงอบรมได้ 14 ชั่วโมง รับใบเกียรติบัตรทันทีหลังเรียนจบ


** วิทยากรผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศ สามารถขอคำปรึกษาจากวิทยากรได้ตลอด


** เรียนที่ไหนก็ได้ มีระบบเช็คระยะเวลาเข้าเรียน

.


** มีเอกสารประกอบการอบรม และแจกแผนการสอนและใบกิจกรรม

.


** เกณฑ์การผ่าน ให้วิเคราะห์พฤติกรรมนักเรียนในชั้นเรียนผ่านเว็ปไซต์ออนไลน์

.

โดยไม่ต้องทำรายงาน (เพราะระบบจะบันทึกอัตโนมัติเพื่อประหยัดเวลาให้ครู)

.

คอร์สเรียนอื่นๆที่น่าสนใจ

คอร์สออนไลน์จับจีบผ้าระบาย

โดยคุณครู ครูเอ้ อดิศักดิ์ (ครูเอ้)
999 ฿

คอร์ส Ghost write

โดยคุณครู โรสสิรินทร์ บก.อ้อ (โรสสิรินทร์ )
1,500 ฿