หลักสูตรระบบวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้รายบุคคล รุ่น สุดท้าย ปี 63

หลักสูตรระบบวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้รายบุคคล รุ่น สุดท้าย ปี 63

สิ่งที่ได้รับ

* หลักสูตรผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา

** สามารถนับชั่วโมงอบรมได้ 20 ชั่วโมง 

กิจกรรมเรียนรู้ผ่านออนไลน์ 20 ชั่วโมง

1. อบรมออนไลน์ 14 ชั่วโมง

2. ผ่านการติดตามผล โดยส่งใบบันทึกจะได้รับ 6 ชั่วโมง

เกียรติบัตรอีก 1 ใบ


** วิทยากรผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศ สามารถขอคำปรึกษาจากวิทยากรได้ตลอด


** เรียนที่ไหนก็ได้ มีระบบเช็คระยะเวลาเข้าเรียน

.


** มีเอกสารประกอบการอบรม และแจกแผนการสอนและใบกิจกรรม

.


** เกณฑ์การผ่าน ให้วิเคราะห์พฤติกรรมนักเรียนในชั้นเรียนผ่านเว็ปไซต์ออนไลน์

. ส่งแผน 1 หน้ากระดาษมีตัวอย่างให้

โดยไม่ต้องทำรายงาน (เพราะระบบจะบันทึกอัตโนมัติเพื่อประหยัดเวลาให้ครู)

.

รายละเอียด

แม้ปีนี้ไม่มีงบคูปองครู แต่ทุกปีครูต้องมี 20 ชั่วโมงพัฒนา เพื่อทำ ว.21 (5ปีติดต่อกัน) เรียนเชิญคุณครูทุกท่านอบรมหลักสูตร online ที่คุรุพัฒนารับรอง นับชั่วโมงตามเกณฑ์พัฒนา ว.22/2560 ที่ ก.ค.ศ. กำหนด เรียนที่ไหนก็ได้ !! เงื่อนไข จะสามารถเรียนได้จนถึง 15 สิงหาคม 64 ครับ เกียรติบัตรจะรุบุวันที่ 12-13 พค 64 โดยจะไม่ชั่วโมง จะขึ้นในระบบหลังบ้านนะครับ #เรียนส่งงานให้ตรงเวลานะครับ เพราะทีมต้องสรุปส่งรุ่น หากไม่ทัน มาแจ้งเพื่อหาทางออกก่อนวันหมดเขตการเรียน 1 วัน หากไม่มีการแจ้งทีมขอตัดสิทธิ์ ทันที ไอดีไลน์ TonnunTonnun

มาเป็นครูนักจิตวิทยา สอนแบบใหม่ให้เด็กไทยใฝ่เรียน !!!

#อบรมแล้วนับชั่วโมง ว.21 ได้


กับหลักสูตร

"ระบบวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อออกแบบแผนจัดการเรียนรู้รายบุคคล"

AI NLP Coach - Child Center


Classroom รหัสหลักสูตร 628181076 


.

+ ใช้ระบบวิเคราะห์พฤติกรรมผู้เรียนก่อนสอน

+พัฒนาทักษะการเป็นครูให้คำปรึกษาและเป็นครูนักจิตวิทยาสำหรับการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน

+การสร้างสายสัมพันธ์ ความไว้วางใจภายในชั้นเรียน

+ จัดกระบวนการกลุ่ม สร้างทักษะเฉพาะด้านระหว่างสอน

+ การโค้ชนักเรียนหลังห้องให้สามารถดูแลตัวเองได้

+ การยกระดับศักยภาพด้วย Growth Minder & Grit

+ การจัดการเรียนการสอนเชิงรุก มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและปรับพฤติกรรมเชิงบวก

+ การสอนสไตล์โค๊ชเพื่อปลดล็อคมุมมองความคิดและก้าวข้ามข้อจำกัด


กิจกรรมเรียนรู้ผ่านออนไลน์ 20 ชั่วโมง

1. อบรมออนไลน์ 14 ชั่วโมง

2. ผ่านการติดตามผล โดยส่งใบบันทึกจะได้รับ 6 ชั่วโมง

เกียรติบัตรอีก 1 ใบ 


สนับสนุนวิทยากรประจำหลักสูตร

โดย GetupTeacher

ภาคีนวัตกรรมการสอนครบวงจร

.


ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่คุณครูจะได้รับใน

.

คอร์สเรียนออนไลน์


" การให้คำปรึกษาครูนักจิตวิทยา สอนแบบใหม่ให้เด็กไทยใฝ่เรียน !!!"


- เรียนง่ายไปผ่านโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์

- สามารถเข้าเรียนทบทวนได้ตลอดชีวิต


ลงทุนครั้งเดียวสามารถเก็บชม.เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ เงินเดือนเพิ่มขึ้น


จากปกติราคา 6,200 บาท

ลดเหลือเพียง 1,999 บาท

แต่ถ้าทักมาสมัครแล้วพิมพ์คำว่า " สนใจเรียน"


.

สำหรับ 50 ท่านแรก!


ในราคาเพียง 1300 บาทเท่านั้น!


.

จากนั้นราคาจะขึ้นเป็น 1,399


** ผู้เข้าอบรมเตรียมโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์พร้อมอินเตอร์เน็ตให้พร้อม

แล้วพบกันในคอร์สครับ


สมัครง่ายๆเพียงพิมพ์คำว่า สนใจเรียน


เพื่อส่งรายชื่อตามรุ่นที่ลงทะเบียน ได้ ชม.รับรองจากคุรุพัฒนา

- คุณครูต้องเข้าเรียนทำตามข้อตกลงเป็นไปตามเกณฑ์หลักสูตรครุพัฒนารับรอง


เงื่อนไข

จะสามารถเรียนได้จนถึง 15  สิงหาคม 64 ครับ


เกียรติบัตรจะรุบุวันที่ 12-13 พค  64 


โดยจะไม่ชั่วโมง จะขึ้นในระบบหลังบ้านนะครับ


#เรียนส่งงานให้ตรงเวลานะครับ

เพราะทีมต้องสรุปส่งรุ่น 


หากไม่ทัน มาแจ้งเพื่อหาทางออกก่อนวันหมดเขตการเรียน 1 วัน 


หากไม่มีการแจ้งทีมขอตัดสิทธิ์ ทันที  ไอดีไลน์ TonnunTonnunติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีปัญหาด้านการเข้าระบบ

  ไอดีไลน์ TonnunTonnun


เนื้อหาคอร์สเรียน

Introduction วิธีเรียนคอร์ส
Introduction วิธีเรียนคอร์ส เครื่องมือวินิจฉัยและเข้าใจนักเรียนฯ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด part 1
2.13 นาที
Introduction วิธีเรียนคอร์ส เครื่องมือวินิจฉัยและเข้าใจนักเรียนฯ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด part 2
5.1 นาที
Module 1 : Habitscan Personality Test
Habitscan คืออะไร เหมาะกับใครบ้าง
11.18 นาที
Start โปรแกรมวิเคราะห์นิสัยและขั้นตอนการทำแบบทดสอบออนไลน์
5.39 นาที
Module 2 : จิตวิทยาคน 6 สี กับแนวทางวิเคราะห์กราฟนิสัย
2.0 มิติการวเิคราะห์ สไตล์การสอน การออกแบบการสอน และ ID Plan
15.58 นาที
2.1 ทักษะการวิเคราะห์กราฟนิสัย และ ให้คําปรึกษาคนสีเหลือง Part 1
25.04 นาที
2.1 ทักษะการวิเคราะห์กราฟนิสัย และ ให้คําปรึกษาคนสีเหลือง Part 2
18.26 นาที
2.1 ทักษะการวิเคราะห์กราฟนิสัย และ ให้คําปรึกษาคนสีเหลือง Part 3
26.07 นาที
2.2 ทักษะการวิเคราะห์กราฟนิสัย และ ให้คําปรึกษาคนสีส้ม
30.12 นาที
2.3 ทักษะการวิเคราะห์กราฟนิสัย และ ให้คําปรึกษาคนสีแดง
22.58 นาที
2.4 ทักษะการวิเคราะห์กราฟนิสัย และ ให้คําปรึกษาคนสีม่วง
25.11 นาที
2.5 ทักษะการวิเคราะห์กราฟนิสัย และ ให้คําปรึกษาคนสีนํา้เงิน
28.55 นาที
2.6 ทักษะการวิเคราะห์กราฟนิสัย และ ให้คําปรึกษาคนสีเขียว
26.25 นาที
Module 3 : ศึกษาแบบแผนทางพฤติกรรมและการสร้างอุปนิสัยของคน 6 สี
3.1 เข้าใจลักษณะนิสัยย่อยของคนสีเหลือง past 1
27.44 นาที
3.1 เข้าใจลักษณะนิสัยย่อยของคนสีเหลือง past 2
27.51 นาที
3.2 เข้าใจลักษณะนิสัยย่อยของคนสีส้ม
26.22 นาที
3.3 เข้าใจลักษณะนิสัยย่อยของคนสีแดง
27.56 นาที
3.4 เข้าใจลักษณะนิสัยย่อยของคนสีม่วง
32.50 นาที
3.5 เข้าใจลักษณะนิสัยย่อยของคนสีน้ำเงิน
15.12 นาที
3.6 เข้าใจลักษณะนิสัยย่อยของคนสีเขียว
19.33 นาที
Module 4 : หลักการจำแนก นิสัยมนุษย์
4.1 หลักการจำแนก 'นิสัยมนุษย์' เพื่อค้นหาลักษณะเฉพาะผ่านการสังเกตและบทสนทนา part 1
20.04 นาที
4.1 หลักการจำแนก 'นิสัยมนุษย์' เพื่อค้นหาลักษณะเฉพาะผ่านการสังเกตและบทสนทนา part 2
23.31 นาที
4.1 หลักการจำแนก 'นิสัยมนุษย์' เพื่อค้นหาลักษณะเฉพาะผ่านการสังเกตและบทสนทนา part 3
26.24 นาที
4.1 หลักการจำแนก 'นิสัยมนุษย์' เพื่อค้นหาลักษณะเฉพาะผ่านการสังเกตและบทสนทนา part 4
25.30 นาที
Module 5 : กระบวนการยกระดับศักยภาพและปรับพฤติกรรมเชิงบวก 6 ขั้นตอน
5.1 บันไดขั้นที่ 1 Environment Part 1
15.31 นาที
5.1 บันไดขั้นที่ 1 Environment Part 2
17.51 นาที
5.2 บันไดขั้นที่ 2 Action
13.52 นาที
5.3 บันไดขั้นที่ Skill
9.58 นาที
5.4 บันไดขั้นที่ Value
20.37 นาที
5.5 บันไดขั้นที่ Identity
15.57 นาที
5.6 บันไดขั้นที่ Purpose
21.35 นาที
Module 6 : การสร้างสายสัมพันธ์ ความไว้วางใจและจิตวิทยาการให้คำปรึกษา
6.1 การสร้างสายสัมพันธ์ ความไว้วางใจและจิตวิทยาการให้คำปรึกษา past 1
21.29 นาที
6.1 การสร้างสายสัมพันธ์ ความไว้วางใจและจิตวิทยาการให้คำปรึกษา past 2
21.00 นาที
6.2 การสร้างสายสัมพันธ์ความไว้วางใจ และ จิตวิทยา การให้คําปรึกษา คนสีเหลือง
36.47 นาที
6.3 การสร้างสายสัมพันธ์ความไว้วางใจ และ จิตวิทยา การให้คําปรึกษา คนสีส้ม
25.56 นาที
6.4 การสร้างสายสัมพันธ์ความไว้วางใจ และ จิตวิทยา การให้คําปรึกษา คนสีแดง
21.55 นาที
6.5 การสร้างสายสัมพันธ์ความไว้วางใจ และ จิตวิทยา การให้คําปรึกษา คนสีม่วง
27.59 นาที
6.5 การสร้างสายสัมพันธ์ความไว้วางใจ และ จิตวิทยา การให้คําปรึกษา คนสีนํา้เงิน
28.00 นาที
6.6 การสร้างสายสัมพันธ์ความไว้วางใจ และ จิตวิทยา การให้คําปรึกษา คนสีเขียว
20.11 นาที
Module 7 : การสอนสไตล์โค้ชเพื่อปลดล็อคมุมมองความคิดและก้าวข้ามข้อจำกัด
7.1 การโค้ชคืออะไร? และ ทําไมต้องโค้ช?
15.21 นาที
7.2 เทคนิคการสวมบทบาทสไตล์โค้ช
22.25 นาที
7.3 ฟั งอย่างไรให้ได้ใจคนพูด
19.11 นาที
7.4 เคล็ดลับทักษะการโค้ชแบบมืออาชีพ
15.39 นาที
7.5 5ขั้นตอนกระบวนการโค้ชสู่การลงมือทําทันที
28.45 นาที
7.6 13ขั้นตอนสูตรสําเร็จการให้คําปรึกษา
18.15 นาที
7.7 บทบาทสมมติ และ การโค้ชคน 6 สี Habit Scan Part 1
23.39 นาที
7.7 บทบาทสมมติ และ การโค้ชคน 6 สี Habit Scan Part 2
27.03 นาที
7.8 ของขวัญพิเศษเพื่อคุณ : โค้ชตัวเองสู่ชีวิตที่ต้องการ
23.33 นาที
Module 8 : บูรณาการในชั้นเรียนกับบทบาทหน้าที่ครูที่ปรึกษาประจำชั้นกับเครื่องมือออนไลน์
8.1 สื่อการสอน การ์ดโค้ชชิ่ง
18.07 นาที
8.2 กระบวนการโค้ชชิ่ง
9.52 นาที
8.3 การใช้การ์ดเพื่อโค้ชคน 6 สี part1
22.04 นาที
8.3 การใช้การ์ดเพื่อโคช้คน 6 สี part2
20.02 นาที
8.4 7 เทคนิคการโค้ชเพื่อการรู้คิด
30.32 นาที
Module 9 : การบ้านและตัวอย่างการนำไปปรับใช้
9.1 การบ้านและวิธีการส่งงาน
17.53 นาที
9.2.1 นำ Habitscan ไปจัดการชั้นเรียนแบ่งกลุ่ม
5.19 นาที
9.2.2 นำ Habitscan ไปสอนแนะแนวอาชีพ
8.27 นาที
9.2.3 นำ Habitscan ไปโค้ชและให้คำปรึกษา
3.50 นาที
9.3.1 Habitscan กับการปรับพฤติกรรมเชิงบวก
2.53 นาที
9.3.2 Habitscan กับค่ายคุณธรรม
2.48 นาที

อาจารย์ผู้สอน

คอสเรียน

โค๊ชต้นปาล์ม จักรกฤษณ์ ศักดิ์สุวรรณ

ความคิดเห็นผู้เรียน

0

คะแนนหลักสูตร

5 ดาว
0%
4 ดาว
0%
3 ดาว
0%
2 ดาว
0%
1 ดาว
0%

รีวิวคอร์สเรียน

คอสเรียน
นางสาวตวงรัตน์ ปลั่งวิจิตร

คอสเรียน
ปิยะวรรณ มาศิริ

ส่งงานแล้วค่ะ รอวุฒิบัตรค่ะ

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
นายธีระพงษ์ น้ำดอกไม้

ส่งงานแล้วครับ รอวุฒิบัตรครับผม

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
ชญาภา วรรณศรี

เนื้อหา เข้าใจ เราสามารถนำหลักการมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน และสร้างให้ผู้เรียนเกิดการอยากเรียนรู้

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
ชัฎชฎา แซ่อุ้ย

คอสเรียน
แสนสุข แสนอุบล

ชอบแบบทดสอบที่ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม ได้รู้จักลักษณะสีของตนเอง โดยรวมถือว่าดีมากครับ

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
นางทัศนีย์ ทีปต์ธีรธรรม

เรียนแล้ว ส่งการบ้านแล้วทำไงต่อคะ

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
สาริศา สวัสดิ์รักษ์

หลักสูตรดีมาก สามารถนำไปใช้กับู้เรียนได้จริง ทำให้ทราบตัวตนของนักเรียนมากขึ้น

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
นางสาวสุจินดา นวนแก้ว

หลักสูตรดีมาก สามารถนำไปใช้กับู้เรียนได้จริง ทำให้ทราบตัวตนของนักเรียนมากขึ้น

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
อัจฉรา อิ่มพันแบน

ส่งงาน แล้วจ้า ปฐมวัย รอวุฒิบัตรจ้า

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
นายปิติภูมิ น้ำแก้ว

มีประโยชน์มากครับ

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
ณัฐวุฒิ แสวงสุข

เป็นแนวทางที่ดีในการทำความเข้าในนักเรียน

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
เบญญาลักษณ์ วงศ์แสนใจ

สามารถนำความรู้ไปพัฒนาตนเองและการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
ภานุพงศ์ คงเอียด

ดีครับ มีเเนวการวิเคราะห์ผู้เรียนเพิ่มขึ้นครับ

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
นายอัฑฒ์ คงทอง

สามารถนำไปใช้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้ดี

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
จันทนา มงคลพงษ์

ได้รับความรู้มากเลยค่ะ​เแป็นสิ่งใหม่.. ตอนนี้รอทำการบ้านส่งค่ะ...

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
นางสาวสุธิชา พิมพ์กลาง

ได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการนำไปวิเคราะห็ผู้เรียนเพื่อออกแบบการจัดการเรียนรู้ได้เป็นอย่่างดีค่ะ

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
นางสาวปพิชญา งามลา

ถ้ามีเวลานั่งเรียนไปตามคลิปทุกคลิปจะได้ความรู้มากเลยค่ะ

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
นางสาววาสนา เงินทอง

ได้ความรูมาก ซึ่งทำให้เราในฐานะของครู เข้าใจและเข้าถึงนักเรียนมากยิ่งขึ้น

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
นางสาวมัณฑลี จิตเจนสุวรรณ

ข้อมูลดีมีประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลได้จริง แอดมินตอบคำถามตลอด ขอบคุณมากค่ะ

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
นางสาวนิติยา จันอ้วน

ขอความช่วยเหลือด้วยนะคะ เป็นครูเอกปฐมวัย เข้าอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และเก็บชั่วโมงอบรม แต่การบ้านไม่สอดคล้องกับห้องเรียนที่สอนเลยค่ะ ไม่สามารถทำได้เลยค่ะ ขอแนวทางแก้ปัญหาด้วยค่ะ

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
อาบีเด๊าะ หลงหมัด

สนใจอยากจะเรียนค่ะ

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
นางสาวอรทัย มหาชื่นใจ

ไม่มีแอดมินให้คำปรึกษาเลยค่ะ เสียตังไปแล้ว การบ้านก็ยังไม่ได้ส่ง แบบนี้เกียรติบัตรก็ยังไม่ได้ รบกวนช่วยหน่อยค่ะ

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
ธัญฐภรณ์ ศิริอุเทน

ได้ความรู้ดีมากค่ะ

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
อัจฉราพร ยารังษี

สามารถนำไปใช้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้ดี

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
ธันยชนก แก้ววิเศษ

ไม่ได้รับการตอบกลับมาเลยค่ะ ส่งงานครบแล้ว โทรถามก็ไม่ให้ความร่วมมือ หมายความว่ายังไงค่ะ สรุปว่าจะได้รับเกียรติบัตรไหมค่ะ

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
อารยา แย้มกระโทก

สามารถนำไปใช้ได้

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
อดินันต์ สายนุ้ย

ดีเยี่ยม

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
ธัญประภา เทศแย้ม

แอดมิน ติดตามหน่อยคะ

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
สุทธิลักณ์ ศรีปัญญา

เนื้อหามีความเข้าใจ สามารถนำไปปรับใช้ได้

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
นายธีรภาพ แก่นจันทร์

คอสเรียน
นายสันติสุข ทั่งกลาง

เป็นหลักสูตรที่ให้ความรู้ ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริงครับ ขอบคุณครับ

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
นางอภิชาดา บุญดำ

คอสเรียน
เกณิกา อ้นประเสริฐ

ไม่มีแอดมินให้คำปรึกษาเลยค่ะ เสียตังไปแล้ว การบ้านก็ยังไม่ได้ส่ง แบบนี้เกียรติบัตรก็ยังไม่ได้ รบกวนช่วยหน่อยค่ะ 1234poopa@gmail.com

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
นางสุภางค์ เอ่งฉ้วน

ขอบคุณมาก จากครูสุภางค์ ค่ะ

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
ศิชัฏฌา จิตรบุญ

ดีมากเข้าใจแล้ว ใช้ประโยชน์ได้จริง

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
นายเอกพันธ์ คุ้มวงษ์

เยี่ยมครับ

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
ณัฐกานต์ ห้ากี

เป็นหลักสูตรที่ดีมาก

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
ธนพัฒน์ อินทะสร้อย

สนใจเรียน

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
นางสาวสุมาลี หนูน้อย

เป็นหลักสูตรที่ดีค่ะ

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
นายศิริชัย กมลบาล

เข้าใจง่าย นำไปใช้ได้ประโยชน์

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
นายอนุชิต กองเกิด

หลักสูตรอบรมเข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
ชลธิดา เชื้อพรมธรรม

ขอสอบถามค่ะ ถ้าเราทำแบบวิเคราะห์แล้ว และอยากเข่้าไปดูอีกรอบ ต้องทำยังไงคะ

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
นางสาวอันติมา ยัพราษฎร์

เป็นระบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลเพื่อนำมาวางแผนการให้คำปรึกษาและออกแบบการจัดกิจกรรมแนะแนวให้นักเรียนได้ดีมากค่ะ

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
ดาราภรณ์ ศรีวิชัย

เป็นระบบประเมินแบบออนไลน์ ทันสมัย เหมาะกับเด็กยุด Online เด็กๆชอบมากค่ะ

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
นายจักรพันธุ์ แก้วกัณหา

ดีมากครับ

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
นางสาวพรรณนิภา สนิทดี

ดีมากๆเลยค่ะ

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
Somporn Nontanam

เป็นหลักสูตรที่ดีมาก

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
Maytawadee Wongsunthon

ได้ประโยชน์มากเลยค่ะ

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
นางพัธยา บุญเสือ

ฟังจบแล้วค่ะแต่ส่งการบ้านยังไงคะ

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
นางจันทรา รูปพรห์ม

สวัสดีค่ะ อบรมเสร็จแล้วยังไม่ได้รับเกียรติบัตรค่ะ

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
นางสาวมาลินี ศรีวงค์

มีใครได้รับเกียรติบัตรบ้างแล้วคะ

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
นางมีนา โสวรส

ยังไม่ได้รับเกียรติบัตรเลยค่ะ

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
นางสาวธารทิพย์ กนกศิลป์

ก็โอเคนะคะ ลองให้นักเรียนทำดู บ้างก็ว่าตรง บ้างก็ว่าไม่ตรงเลย แต่ส่วนตัวชอบคอนเซปของโปรแกรมค่ะ เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน ปล ตอนนี้กำลังรอเกียรติบัตรอยู่ค่ะ ไม่รู้ได้รึยัง

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
นางสาวอำพร ไชยบุญเรือง

มีองค์ประกอบเหมาสมกับผู้เรียน

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
นางชนิสรา อริยะเดชช์

เป็นการอบรมที่ส่งเสริมการวิเคราะห์ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
นารีรัตน์ ดิษฐลักษณะ

เรียนจบเเล้วค่ะ พึ่งส่งการไปรอทาง วิทยากรตรวจเเละรอรับวุฒิบัตร เนื้อหาในบทเรียนดีมากค่ะ ปรับใช้ได้ดี

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
นางสาวปรารถนา ธิมาชัย

เรียนจบเรียบร้อยแล้วค่ะ ส่งการบ้านเรียบร้อย

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
นางสาวสุภัคกนก ชัยเต็ม

คอสเรียน
นางสาวเจริญขวัญ สุวรรณบรรดิษฐ์

เรียนจบเเล้วค่ะ พึงส่งการไปรอทาง วิทยากรตรวจเเละ รอรับวุฒิบัตรอย่างตั้งใจ เนื้อหาในบทเรียนดีมากค่ะ ปรับใช้ได้ดี

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
นายธนพล ถอยกระโทก

เป็นหลักสูตรที่สามารถไปประยุกต์ใช้กับนักเรียนได้ดี

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
มัทนา แก้วอินทร์

ส่งการบ้านยังไงคะ

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
นางสาวกนกรัตน์ โชคเกิด

ดีมากๆเลยค่ะ

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
นางสาวสุภากรณ์ เสียงเพราะ

ดีมากค่ะ..

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
บุญญาภา อิ่มศิล

เรียนจบแล้วค่ะ แต่ยังไม่ได้ทำการบ้านเลยค่ะ เนื่องจากไม่สามารถโหลดการบ้านได้ค่ะ

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
ปวัณรัฎณ์ เล็กสมสันติ์

ดีมากเลยค่ะ ได้ความรู้เยอะ

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
นางสาวอภิรดี จีนเกิด

อ.ค่ะครูเรียนจบแล้วจะทำการบ้านส่งอย่างไรค่ะเข้าไปทำการบ้านไม่ได้ค่ะ

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
นายทนงค์ เขตบำรุง

เป็นหลักสูตรที่มีประโยชน์มากๆๆครับนำไปใช้ได้จริง

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
นางสาวฉันชนก เอกสี

เป็นหลักสูตรที่ดีมากๆค่ะ ทำให้เข้าใจเด็กๆมากขึ้น วัยอนุบาลเป็นวัยที่กำลังแสดงความเป็นตัวตนของตัวเองค่ะ ทำให้มองนักเรียนแต่ละคนได้ง่ายขึ้น คิดวิธีการสอนที่เหมาะแต่ละคนได้ง่ายขึ้นค่ะ

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
ชัยโย ปัญญาสงค์

เป็นหลักสูตรที่ดี สามารถนำมาใช้ได้จริง

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
นางแสงจันทร์ วัฒนากุลยาวัฒน์

ได้นำความรู้มาใช้จริงคะ

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
แก้วอนงค์ คงสอน

แก้วอนงค์ คงสอน เป็นหลักสูตรที่ดีมากและสามารถนำมาใช้ได้จริงค่ะขอบคุณอาจารย์ทุกท่านค่ะ

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
จิญมน เต๊ะอุ่ย

เป็นหลักสูตรใช้งานได้ค่ะ ได้รู้การจัดการเรียนดียิ่งขึ้นค่ะ

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
อภิสา ชูตรัง

เป็นหลักสูตรที่ใช้งานได้จริง ใช้ได้กับคนรอบข้างทุกกลุ่ม นักเรียนที่ปรึกษา นักเรียนที่สอน เพื่อนร่วมงาน ครอบครัว ทำให้เข้าใจคนรอบข้างมากขึ้นและเข้าใจตัวเองมากขึ้นด้วยค่ะ

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
นางวิภาภรณ์ คำลือชัย

เป็นคอร์สที่เรียนแล้วได้ความรู้ดีมาก สามารถนำไปใช้กับนักเรียนได้เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของผู้เรียน

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
สมร ปาดวง

เป็นโครงการที่สนใจน่าติดตามและนำไปใช้กับนักเรียนโดยตรงได้ดีมาก

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
นายณัฐวุฒิ เจริญกุล

เป็นหลักสูตรที่ดี สามารถนำไปวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อออกแบบกิจกรรม และให้คำแนะนำผู้เรียนได้ ครับ

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
นางสาววิภาวรรณ นาคะสูนย์

สามารถนำไปใช้ได้จริงขอบคุณโครงการดีๆ

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
นางสาววัชราภรณ์ ยศวัฒนะ

เป็นหลักสูตรที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ดีมากค่ะ

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
ฉัตฑริกา นันแก้ว

เป็นหลักสูตรที่สามารถนำไปใช้ได้้จริง

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
นายนนธนัท ทานันท์

ดีมากครับ นำไปใช้การเรียนการสอนได้

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
นางสาวศิริกูล แปลหาดี

เป็นหลักสูตรที่ดีมากค่ะ

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
จิตรลดา แก้วคำแสน

เป็นหลักสูตรที่ดีมากค่ะ

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
นางสาวยุพิน แซ่เฮี๊ยบ

เป็นหลักสูตร​ที่​เป็น​ประโยชน์​แก่​ครู​และ​นักเรียน​มาก

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
นางจิรัฐติกาล เทียมทอง

เป็นหลักสูตรที่ดีมาก สามารถนำไปใช้ได้จริง และเกิดประโยชน์กับนักเรียนเป็นอย่างมากค่ะ

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
นางสาวอาทิติยารัตน์ จินดาขันธ์

เนื้อหาที่เรียนดีมากและมีประโยชน์ในการนำไปใช้มาก

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
จอมเจตน์ ปวีร์กุลวัฒน์

ขอบคุณมากครับ ทำให้รู้รูปแบบและเทคนิคการประเมินพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียนและของตัวครูขึ้นเยอะเลยครับ อาจารย์สอนเข้าใจง่ายมากครับ

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
นางสาวปัทมา มั่งมี

เนื้อหาน่าสนใจนำไปปรับใช้ได้จริงในทุกช่วงชั้นรวมทั้งการใช้ชีวิตประจำวันด้วย สุดยอดเลยค่ะ แนะนำๆ

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
นายชัยวัฒน์ พวงสมบัติเจริญ

เป็นหลักสูตรที่ดีมากครับ แต่แบบทดสอบเพื่อแยกสีคน 6 สียังไม่เหมาะกับเด็กประถมและอนุบาล เพราะเด็กอ่านแลัวไม่เข้าใจครับ

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
วีระวัฒน์ วงศ์วัฒน์

เป็นหลักสูตรที่ดีมากครับ

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
นิตยา ภูสำเภา

ได้ประโยชน์มากค่ะ

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
นายปฏิพนธ์ ช้างสาร

สุดยอดเลยครับ

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
นายณัฐกฤต อุตมะโน

เป็นหลักสูตรดีมากครับ เนื้อหานำไปใช้ได้จริง

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
ชญาภา จงหมาย

ให้ความรู้ สามารถนำไปใช้ได้

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
นางสาวปราณี ขรเกษม

เป็นหลักสูตรที่ดีมากค่ะ ได้นำไปใช้จริงในชีวิตประจำวัน อบรมแล้วนำไปใช้ได้ตลอดชีวิตเลย ไม่ผิดหวังที่ลงเรียนค่ะ

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
นางสุกัญญา สกุลงาม

เป็นหลักสูตรท่ีดีมาก

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
นายไทย​สมุทร​ พลหงษ์​

สุดยอดมากเลยครับ ทำให้ผมเข้าใจอะไร ๆ มากยิ่งขึ้น ขอบคุณครับอาจารย์

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
นางภัทราวดี ชัยยะสมบูรณ์

เป็นหัวข้อน่าสนใจนำไปใช้ได้จริง อธิบายเข้าใจง่ายดี

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
นางชุติมาดี ทิมตระกูล

วิทยากรสื่อสารถ่ายทอดความรู้ที่เข้าใจง่าย

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
นางจีราภรณ์ มีขันหมาก

เยื่ยมๆๆคะ

ดูเพิ่มเติม

หลักสูตรระบบวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้รายบุคคล รุ่น สุดท้าย ปี 63

สิ่งที่ได้รับ

* หลักสูตรผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา

** สามารถนับชั่วโมงอบรมได้ 20 ชั่วโมง 

กิจกรรมเรียนรู้ผ่านออนไลน์ 20 ชั่วโมง

1. อบรมออนไลน์ 14 ชั่วโมง

2. ผ่านการติดตามผล โดยส่งใบบันทึกจะได้รับ 6 ชั่วโมง

เกียรติบัตรอีก 1 ใบ


** วิทยากรผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศ สามารถขอคำปรึกษาจากวิทยากรได้ตลอด


** เรียนที่ไหนก็ได้ มีระบบเช็คระยะเวลาเข้าเรียน

.


** มีเอกสารประกอบการอบรม และแจกแผนการสอนและใบกิจกรรม

.


** เกณฑ์การผ่าน ให้วิเคราะห์พฤติกรรมนักเรียนในชั้นเรียนผ่านเว็ปไซต์ออนไลน์

. ส่งแผน 1 หน้ากระดาษมีตัวอย่างให้

โดยไม่ต้องทำรายงาน (เพราะระบบจะบันทึกอัตโนมัติเพื่อประหยัดเวลาให้ครู)

.

คอร์สเรียนอื่นๆที่น่าสนใจ

หลักสูตรระบบวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้รายบุคคล รุ่น สุดท้าย ปี 64

โดยคุณครู โค๊ชต้นปาล์ม จักรกฤษณ์ ศักดิ์สุวรรณ (โค๊ชต้นปาล์ม จักรกฤษณ์ )
1,299 ฿