หลักสูตรระบบวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้รายบุคคล รุ่น สุดท้าย ปี 64

หลักสูตรระบบวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้รายบุคคล รุ่น สุดท้าย ปี 64

สิ่งที่ได้รับ

* หลักสูตรผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา

** สามารถนับชั่วโมงอบรมได้ 20 ชั่วโมง 

กิจกรรมเรียนรู้ผ่านออนไลน์ 20 ชั่วโมง

1. อบรมออนไลน์ 14 ชั่วโมง

2. ผ่านการติดตามผล โดยส่งใบบันทึกจะได้รับ 6 ชั่วโมง

เกียรติบัตรอีก 1 ใบ


** วิทยากรผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศ สามารถขอคำปรึกษาจากวิทยากรได้ตลอด


** เรียนที่ไหนก็ได้ มีระบบเช็คระยะเวลาเข้าเรียน

.


** มีเอกสารประกอบการอบรม และแจกแผนการสอนและใบกิจกรรม

.


** เกณฑ์การผ่าน ให้วิเคราะห์พฤติกรรมนักเรียนในชั้นเรียนผ่านเว็ปไซต์ออนไลน์

. ส่งแผน 1 หน้ากระดาษมีตัวอย่างให้

โดยไม่ต้องทำรายงาน (เพราะระบบจะบันทึกอัตโนมัติเพื่อประหยัดเวลาให้ครู)

.

รายละเอียด

แม้ปีนี้ไม่มีงบคูปองครู แต่ทุกปีครูต้องมี 20 ชั่วโมงพัฒนา เพื่อทำ ว.21 (5ปีติดต่อกัน) เรียนเชิญคุณครูทุกท่านอบรมหลักสูตร online ที่คุรุพัฒนารับรอง นับชั่วโมงตามเกณฑ์พัฒนา ว.22/2560 ที่ ก.ค.ศ. กำหนด เรียนที่ไหนก็ได้ !! เกียรติบัตรระบุ 3-4 สิงหาคม 2564 7-8 สิงหาคม 2564 9-10 สิงหาคม 2564 เมื่อรุ่นเต็มจะตัดไปรุ่นใหม่ทันที ติดตามผลล่วงหน้า 3 เดือน ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีปัญหาด้านการเข้าระบบ ไอดีไลน์ TonnunTonnun

มาเป็นครูนักจิตวิทยา สอนแบบใหม่ให้เด็กไทยใฝ่เรียน !!!

#อบรมแล้วนับชั่วโมง ว.21 ได้


กับหลักสูตร

"ระบบวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อออกแบบแผนจัดการเรียนรู้รายบุคคล"

AI NLP Coach - Child Center


Classroom รหัสหลักสูตร 628181076 

เกียรติบัตรระบุ เดือน   3-4 สิงหาคม 2564  7-8 สิงหาคม 2564  9-10 สิงหาคม 2564

  เมื่อรุ่นเต็มจะตัดไปรุ่นใหม่ทันที

.

+ ใช้ระบบวิเคราะห์พฤติกรรมผู้เรียนก่อนสอน

+พัฒนาทักษะการเป็นครูให้คำปรึกษาและเป็นครูนักจิตวิทยาสำหรับการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน

+การสร้างสายสัมพันธ์ ความไว้วางใจภายในชั้นเรียน

+ จัดกระบวนการกลุ่ม สร้างทักษะเฉพาะด้านระหว่างสอน

+ การโค้ชนักเรียนหลังห้องให้สามารถดูแลตัวเองได้

+ การยกระดับศักยภาพด้วย Growth Minder & Grit

+ การจัดการเรียนการสอนเชิงรุก มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและปรับพฤติกรรมเชิงบวก

+ การสอนสไตล์โค๊ชเพื่อปลดล็อคมุมมองความคิดและก้าวข้ามข้อจำกัด


กิจกรรมเรียนรู้ผ่านออนไลน์ 20 ชั่วโมง

1. อบรมออนไลน์ 14 ชั่วโมง

2. ผ่านการติดตามผล โดยส่งใบบันทึกจะได้รับ 6 ชั่วโมง

เกียรติบัตรอีก 1 ใบ 


สนับสนุนวิทยากรประจำหลักสูตร

โดย GetupTeacher

ภาคีนวัตกรรมการสอนครบวงจร

.


ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่คุณครูจะได้รับใน

.

คอร์สเรียนออนไลน์


" การให้คำปรึกษาครูนักจิตวิทยา สอนแบบใหม่ให้เด็กไทยใฝ่เรียน !!!"


- เรียนง่ายไปผ่านโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์

- สามารถเข้าเรียนทบทวนได้ตลอดชีวิต


ลงทุนครั้งเดียวสามารถเก็บชม.เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ เงินเดือนเพิ่มขึ้น


จากปกติราคา 6,200 บาท

ลดเหลือเพียง 1,999 บาท

แต่ถ้าทักมาสมัครแล้วพิมพ์คำว่า " สนใจเรียน"


.

สำหรับ 50 ท่านแรก!


ในราคาเพียง 1299 บาทเท่านั้น!


.

จากนั้นราคาจะขึ้นเป็น 1,399


** ผู้เข้าอบรมเตรียมโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์พร้อมอินเตอร์เน็ตให้พร้อม

แล้วพบกันในคอร์สครับ


สมัครง่ายๆเพียงพิมพ์คำว่า สนใจเรียน


* เงื่อนไขครูต้องเรียนให้แล้วเสร็จก่อน  30 สิงหาคม 64 

[สำหรับรุ่นที่พึ่งสมัครเท่านั้น ]

เพื่อส่งรายชื่อตามรุ่นที่ลงทะเบียน ได้ ชม.รับรองจากคุรุพัฒนา

- คุณครูต้องเข้าเรียนทำตามข้อตกลงเป็นไปตามเกณฑ์หลักสูตรครุพัฒนารับรอง


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีปัญหาด้านการเข้าระบบ

  ไอดีไลน์ TonnunTonnun


เนื้อหาคอร์สเรียน

Introduction
Introduction
7.5 นาที
Module 1 การออกแบบการสอนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน วPA
1.1 องค์ประกอบการจัดการชั้นเรียนตาม ว PA
7.8 นาที
1.2 สาธิตการสอน ไฟล์วิดีทัศน์บันทึกการสอน ตามเกณฑ์ ว PA
10.47 นาที
1.3 สาธิตการสอน ไฟล์วิดีทัศน์บันทึกการสอน ตามเกณฑ์ ว PA
52.47 นาที
1.4.1 แรงจูงใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่มา และสภาพปัญหา
1.34 นาที
1.4.2 ตัวอย่างไฟล์วีดิทัศน์ ที่มา เเละ สภาพปัญหา
2.52 นาที
1.5 ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ก่อน และ หลังเรียน
8.37 นาที
Module 2 การจัดการชั้นเรียน
2.1 ความสำคัญของการจัดการชั้นเรียน
3.12 นาที
2.2 เข้าใจลักษณะจัดการชั้นเรียน นักเรียน 6 สี Part 1
7.5 นาที
2.2 เข้าใจลักษณะจัดการชั้นเรียน นักเรียน 6 สี Part 2
9.33 นาที
2.2 เข้าใจลักษณะจัดการชั้นเรียน นักเรียน 6 สี Part 3
7.50 นาที
2.3 ระบบหมู่เพื่อจัดการชั้นเรียน Part 1
10.16 นาที
2.3 ระบบหมู่เพื่อจัดการชั้นเรียน Part 2
5.5 นาที
2.4 อุปสรรคในการเรียนรู้ของนักเรียน Part 1
10.27 นาที
2.4 อุปสรรคในการเรียนรู้ของนักเรียน Part 2
12.45 นาที
2.4 อุปสรรคในการเรียนรู้ของนักเรียน และการส่งเสริมนักเรียน Part 3
15.28 นาที
Module 3 การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียน 6 สี
3.1 รูปแบบบการจัดกิจกรรมนักเรียนแต่ละสี
7.19 นาที
3.2 แผนการจัดการกิจกรรมสำหรับชั้นปฐมวัย
12.23 นาที
3.3 แผนจัดการเรียนรู้สำหรับชั้นประถมศึกษา
4.57 นาที
3.4 แผนการจัดการเรียนรู้สำหรับชั้นมัธยมศึกษา
5.08 นาที
Module 4 นวัตกรรมเครื่องมือจิตวิทยา HABITScan
4.1 Habitscan คืออะไร เหมาะกับใครบ้าง
10.53 นาที
4.2 Start โปรแกรมวิเคราะห์นิสัยและขั้นตอนการทำแบบทดสอบออนไลน์
5.41 นาที
Module 5 การวิเคราะห์ และให้คำปรึกษารายบุคคล
5.1.1 มิติการวิเคราะห์ สไตล์การสอน การออกแบบการสอน และ ID Plan
27.44 นาที
5.1.2 แบบแผนทางพฤติกรรม การสร้างอุปนิสัยของคนสีเหลือง
27.49 นาที
5.2.1 ทักษะการวิเคราะห์กราฟนิสัย และ ให้คําปรึกษาคนสีเหลือง Part 1
18.26 นาที
5.2.2 ทักษะการวิเคราะห์กราฟนิสัย และ ให้คําปรึกษาคนสีเหลือง Part 2
26.07 นาที
5.2.3 ทักษะการวิเคราะห์กราฟนิสัย และ ให้คําปรึกษาคนสีเหลือง Part 3
23.57 นาที
5.3.1 แบบแผนทางพฤติกรรม การสร้างอุปนิสัยของคนสีส้ม
26.21 นาที
5.3.2 ทักษะการวิเคราะห์กราฟนิสัย และ ให้คําปรึกษาคนสีส้ม
30.12 นาที
5.3.3 ทักษะการวิเคราะห์กราฟนิสัย และ ให้คําปรึกษาคนสีส้ม
6.49 นาที
5.4.1 แบบแผนทางพฤติกรรม การสร้างอุปนิสัยของคนสีแดง
27.55 นาที
5.4.2 ทักษะการวิเคราะห์กราฟนิสัย และ ให้คําปรึกษาคนสีแดง
22.57 นาที
5.4.3 ทักษะการวิเคราะห์กราฟนิสัย และ ให้คําปรึกษาคนสีแดง
24.25 นาที
5.5.1 แบบแผนทางพฤติกรรม การสร้างอุปนิสัยของคนสีม่วง
32.49 นาที
5.5.2 ทักษะการวิเคราะห์กราฟนิสัย และ ให้คําปรึกษาคนสีม่วง
25.10 นาที
5.5.3 ทักษะการวิเคราะห์กราฟนิสัย และ ให้คําปรึกษาคนสีม่วง part2
21.56 นาที
5.6.1 แบบแผนทางพฤติกรรม การสร้างอุปนิสัยของคนสีน้ำเงิน
15.12 นาที
5.6.2 ทักษะการวิเคราะห์กราฟนิสัย และ ให้คําปรึกษาคนสีน้ำเงิน
21.00 นาที
5.6.3 ทักษะการวิเคราะห์กราฟนิสัย และ ให้คําปรึกษาคนสีน้ำเงิน part 2
9.28 นาที
5.7.1 แบบแผนทางพฤติกรรม การสร้างอุปนิสัยของคนสีเขียว
19.32 นาที
5.7.2 ทักษะการวิเคราะห์กราฟนิสัย และ ให้คําปรึกษาคนสีเขียว
26.25 นาที
5.7.3 ทักษะการวิเคราะห์กราฟนิสัย และ ให้คําปรึกษาคนสีเขียว part 2
17.24 นาที
Module 6 : การสร้างสายสัมพันธ์ ความไว้วางใจและจิตวิทยาการให้คำปรึกษา
6.1 การสร้างสายสัมพันธ์ ความไว้วางใจและจิตวิทยาการให้คำปรึกษา part 1
21.28 นาที
6.1 การสร้างสายสัมพันธ์ ความไว้วางใจและจิตวิทยาการให้คำปรึกษา part 2
21.00 นาที
6.2 การสร้างสายสัมพันธ์ความไว้วางใจ และ จิตวิทยา การให้คําปรึกษา คนสีเหลือง
36.47 นาที
6.3 การสร้างสายสัมพันธ์ความไว้วางใจ และ จิตวิทยา การให้คําปรึกษา คนสีส้ม
36.47 นาที
6.4 การสร้างสายสัมพันธ์ความไว้วางใจ และ จิตวิทยา การให้คําปรึกษา คนสีแดง
21.55 นาที
6.5 การสร้างสายสัมพันธ์ความไว้วางใจ และ จิตวิทยา การให้คําปรึกษา คนสีม่วง
21.55 นาที
6.6 การสร้างสายสัมพันธ์ความไว้วางใจ และ จิตวิทยา การให้คําปรึกษา คนสีน้ำเงิน
21.55 นาที
6.7 การสร้างสายสัมพันธ์ความไว้วางใจ และ จิตวิทยา การให้คําปรึกษา คนสีเขียว
20.10 นาที
Module 7 การสอนสไตล์โค้ชเพื่อปลดล็อคมุมมองความคิดและก้าวข้ามข้อจำกัด
7.1 การโค้ชคืออะไร? และ ทําไมต้องโค้ช?
10.04 นาที
7.2 เทคนิคการสวมบทบาทสไตล์โค้ช
22.05 นาที
7.3 ฟังอย่างไรให้ได้ใจคนพูด
19.11 นาที
7.4 เคล็ดลับทักษะการโค้ชแบบมืออาชีพ
19.11 นาที
7.5 5 ขั้นตอนกระบวนการโค้ชสู่การลงมือทําทันที
19.11 นาที
7.6 13 ขั้นตอนสูตรสําเร็จการให้คําปรึกษา
18.15 นาที
7.7 บทบาทสมมติ และ การโค้ชคน 6 สี Habit Scan Part 1
23.39 นาที
7.7 บทบาทสมมติ และ การโค้ชคน 6 สี Habit Scan Part 2
23.39 นาที
7.8 ของขวัญพิเศษเพื่อคุณ : โค้ชตัวเองสู่ชีวิตที่ต้องการ
23.32 นาที
Module 8 : บูรณาการในชั้นเรียนกับบทบาทหน้าที่ครูที่ปรึกษาประจำชั้นกับเครื่องมือออนไลน์
8.1 สื่อการสอน การ์ดโค้ชชิ่ง
18.06 นาที
8.2 กระบวนการโค้ชชิ่ง
9.51 นาที
8.3 การใช้การ์ดเพื่อโค้ชคน 6 สี part1
22.04 นาที
8.3 การใช้การ์ดเพื่อโค้ชคน 6 สี part2
20.02 นาที
8.4 7 เทคนิคการโค้ชเพื่อการรู้คิด
30.23 นาที
Module 9 : การบ้านและตัวอย่างการนำไปปรับใช้
9.1 การบ้านและวิธีการส่งงาน
22.36 นาที
9.1 การบ้านและวิธีส่งงาน past 2
31.14 นาที
9.2 ตอบคำถามข้อสงสัย
7.08 นาที
Module 10 : Good Practice&PLC
10.1 นำ Habitscan ไปจัดการชั้นเรียนแบ่งกลุ่ม
5.16 นาที
10.2 นำ Habitscan ไปสอนแนะแนวอาชีพ
8.24 นาที
10.3 นำ Habitscan ไปโค้ชและให้คำปรึกษา
2.24 นาที
10.4 Habitscan กับการปรับพฤติกรรมเชิงบวก
2.42 นาที
10.5 Habitscan กับค่ายคุณธรรม
2.52 นาที

อาจารย์ผู้สอน

คอสเรียน

โค๊ชต้นปาล์ม จักรกฤษณ์ ศักดิ์สุวรรณ

ความคิดเห็นผู้เรียน

0

คะแนนหลักสูตร

5 ดาว
0%
4 ดาว
0%
3 ดาว
0%
2 ดาว
0%
1 ดาว
0%

รีวิวคอร์สเรียน

คอสเรียน
นางสาวฐิตินันท์ สัมมานุช

เนื้อหามีประโยชน์มากค่ะ

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
นายเกียรติศักดิ์ ไชยวงค์ษา

วิทยากรอธิบายดีมาก เนื้อหาเป็นประโยชน์มาก สามารถนำไปใช้ในการสอนนักเรียนได้เป็นอย่างดี

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
นางสมหมาย อ่อนก้อน

เข้าดูคริปยากจัง

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
นางสาวพัชรี ทองจันทร์แก้ว

เนื้อหาเป็นประโยชน์สามารถนำไปใช้ในการสอนนักเรียนได้เป็นอย่างดี

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
สายสุนีย์ แก่นชา

คอสเรียน
นางอุราพร ขวัญพรม

นำไปใช้ได้กับเด็กทุกช่วงชั้นดีมากค่ะ

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
นายจิรเดช สังข์ขาล

สอนดีมากครับเข้าใจง่ายนาาสนใจ

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
กฤษณา เสนนอก

ดีมากค่ะ

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
นางจุฑารัตน์ ทองตีฆา

ได้ความรู้เต็มร้อยจริงๆค่ะ ไม่ใช่แค่เป็นหลักสูตรอบรมที่ผ่านๆไปเท่านั้น สามารถใช้ได้จริง เติมเต็มความรู้ และเข้าใจPAมากขึ้นด้วยค่ะ

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
รัชฎาพร พุทซาคำ

หลักสูตรน่าสนใจ สามารถนำไปปรับใช้กับการสอนได้จริง

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
นางณัชชาภัทร ศรีลาศักดิ์

เป็นหลักสูตรที่สามารถนำไปใช้กับการเรียนการสอนได้จริง

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
นางสาวกัญญารัตน์ ณ ตะกั่วทุ่ง

มีความรู้เพิ่มขึ้นเยอะเลยคะ

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
วรินทร พรหมสาขา ณ สกลนคร

หลักสูตรน่าสนใจ นำไปใช้กับการจัดการเรียนการสอนได้จริง

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
นางสาวนงนุช กิตติโรจน์เจริญ

หลักสูตรดีมากค่ะ แต่เสียงบางคลิปเบาไปค่ะ

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
รัตนาภรณ์ พรหมเพชร

ดีมาก แต่บางคลิปเสียงเบามากค่ะ

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
นางปิยาพัชร์ ชาติชำนาญ

เป็นหลักสูตรที่สามารถนำไปใช้กับการเรียนการสอนได้จริง

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
นางกรภัทร์ วิทยานุภากร

หลักสูตรน่าสนใจใช้กับผู้เรียนได้จริง

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
นายเกรียงไกร โกษฐเพชร

เป็นหลักสูตรที่สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้จริง

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
รวิวรรณ คชรอด

เป็นหลักสูตรที่ สามารถนำไปใช้ในห้องเรียนได้จริงๆ

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
ศรุตา เหมือนจันทร์

สามารถนำความรู้ไปใช้กับการเรียนการสอนได้

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
นางสาวพรทิพย์ จันทร์ลา

มีภาระงานที่พร้อมนำไปสู่เกณฑ์พัฒนาวิทยฐานะ ทำให้เข้าใจกระบวนการยิ่งขึ้นค่ะ

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
นางณัฐฐากุญช์ รัตนวาร

เป็นเนื้อหาที่น่าสนใจ. นำไปใช้กับผู้เรียน. ได้ค่ะ

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
เบญญาลักษณ์ วงศ์แสนใจ

สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ดี

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
ขวัญจิตร ชาติป่าสัก

เนื้อหาเข้าใจง่าย

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
นางพิกุลทอง อำไธสง

เนื้อหาเป็นประโยชน์สามารถนำไปใช้ในการสอนนักเรียนได้เป็นอย่างดี

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
นายปริญญา สนธิวงศ์

เนื้อหาดี ไม่น่าเบื่อครับ

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
นางสาววาสนา บุญจันทร์

น่าสนใจและนำไปใช้ได้จริงในห้องเรียน วิทยากรเยี่ยมค่ะ

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
นางสาวคนึง จำลองกูล

เป็นหลักสูตรที่ดีมากตามความต้องการของผู้อบรมและมีความตรงกับการทำวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่..ขอบคุณมากค่ะ

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
แพรวพรรณ​ คงเขียด

คอสเรียน
นางสาววิภาวดี เต็มพร้อม

คอสเรียน
นางขวัญเวียง แก้วหลำ

ชัดเจนดีค่ะ

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
นางพัสตราภรณ์ บุตรบุญ

เป็นโครงการที่ดีคะ

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
นายคมสันต์ โนนทิง

คอสเรียน
คมคาย แจ่มกระจะ

เนื้ออธิบายเป็นรูปธรรมเข้าใจง่ายแต่หัวข้อบรรยายค่อนข้างมากเวลาในการนั่งดูใช้เวลาค่อนข้างนาน

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
นางดวงเนตร แก้วโวหาร

ต้องการเรียนออนไลน์ค่ะ

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
นางเสาวนีย์ อารีรักษ์

ชัดเจน ครบถ้วนค่ะ

ดูเพิ่มเติม

หลักสูตรระบบวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้รายบุคคล รุ่น สุดท้าย ปี 64

สิ่งที่ได้รับ

* หลักสูตรผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา

** สามารถนับชั่วโมงอบรมได้ 20 ชั่วโมง 

กิจกรรมเรียนรู้ผ่านออนไลน์ 20 ชั่วโมง

1. อบรมออนไลน์ 14 ชั่วโมง

2. ผ่านการติดตามผล โดยส่งใบบันทึกจะได้รับ 6 ชั่วโมง

เกียรติบัตรอีก 1 ใบ


** วิทยากรผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศ สามารถขอคำปรึกษาจากวิทยากรได้ตลอด


** เรียนที่ไหนก็ได้ มีระบบเช็คระยะเวลาเข้าเรียน

.


** มีเอกสารประกอบการอบรม และแจกแผนการสอนและใบกิจกรรม

.


** เกณฑ์การผ่าน ให้วิเคราะห์พฤติกรรมนักเรียนในชั้นเรียนผ่านเว็ปไซต์ออนไลน์

. ส่งแผน 1 หน้ากระดาษมีตัวอย่างให้

โดยไม่ต้องทำรายงาน (เพราะระบบจะบันทึกอัตโนมัติเพื่อประหยัดเวลาให้ครู)

.

คอร์สเรียนอื่นๆที่น่าสนใจ

หลักสูตรระบบวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้รายบุคคล รุ่น สุดท้าย ปี 63

โดยคุณครู โค๊ชต้นปาล์ม จักรกฤษณ์ ศักดิ์สุวรรณ (โค๊ชต้นปาล์ม จักรกฤษณ์ )
1,300 ฿