หลักสูตรระบบวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้รายบุคคล

หลักสูตรระบบวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้รายบุคคล

สิ่งที่ได้รับ

* หลักสูตรผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา

** สามารถนับชั่วโมงอบรมได้ 20 ชั่วโมง 

เกียรติบัตรระบุ 3-4 ตุลาคม 2563

กิจกรรมเรียนรู้ผ่านออนไลน์ 20 ชั่วโมง

1. อบรมออนไลน์ 14 ชั่วโมง

2. ผ่านการติดตามผล โดยส่งใบบันทึกจะได้รับ 6 ชั่วโมง

เกียรติบัตรอีก 1 ใบ


** วิทยากรผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศ สามารถขอคำปรึกษาจากวิทยากรได้ตลอด


** เรียนที่ไหนก็ได้ มีระบบเช็คระยะเวลาเข้าเรียน

.


** มีเอกสารประกอบการอบรม และแจกแผนการสอนและใบกิจกรรม

.


** เกณฑ์การผ่าน ให้วิเคราะห์พฤติกรรมนักเรียนในชั้นเรียนผ่านเว็ปไซต์ออนไลน์

. ส่งแผน 1 หน้ากระดาษมีตัวอย่างให้

โดยไม่ต้องทำรายงาน (เพราะระบบจะบันทึกอัตโนมัติเพื่อประหยัดเวลาให้ครู)

.

รายละเอียด

แม้ปีนี้ไม่มีงบคูปองครู แต่ทุกปีครูต้องมี 20 ชั่วโมงพัฒนา เพื่อทำ ว.21 (5ปีติดต่อกัน) เรียนเชิญคุณครูทุกท่านอบรมหลักสูตร online ที่คุรุพัฒนารับรอง นับชั่วโมงตามเกณฑ์พัฒนา ว.22/2560 ที่ ก.ค.ศ. กำหนด เรียนที่ไหนก็ได้ !! เกียรติบัตรระบุวันที่ 3-4 ตุลาคม 2563 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีปัญหาด้านการเข้าระบบ ไอดีไลน์ TonnunTonnun

มาเป็นครูนักจิตวิทยา สอนแบบใหม่ให้เด็กไทยใฝ่เรียน !!!

#อบรมแล้วนับชั่วโมง ว.21 ได้


กับหลักสูตร

"ระบบวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อออกแบบแผนจัดการเรียนรู้รายบุคคล"

AI NLP Coach - Child Center


Classroom รหัสหลักสูตร 628181076 

เกียรติบัตรระบุ 3-4 ตุลาคม 2563

.

+ ใช้ระบบวิเคราะห์พฤติกรรมผู้เรียนก่อนสอน

+พัฒนาทักษะการเป็นครูให้คำปรึกษาและเป็นครูนักจิตวิทยาสำหรับการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน

+การสร้างสายสัมพันธ์ ความไว้วางใจภายในชั้นเรียน

+ จัดกระบวนการกลุ่ม สร้างทักษะเฉพาะด้านระหว่างสอน

+ การโค้ชนักเรียนหลังห้องให้สามารถดูแลตัวเองได้

+ การยกระดับศักยภาพด้วย Growth Minder & Grit

+ การจัดการเรียนการสอนเชิงรุก มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและปรับพฤติกรรมเชิงบวก

+ การสอนสไตล์โค๊ชเพื่อปลดล็อคมุมมองความคิดและก้าวข้ามข้อจำกัด


กิจกรรมเรียนรู้ผ่านออนไลน์ 20 ชั่วโมง

1. อบรมออนไลน์ 14 ชั่วโมง

2. ผ่านการติดตามผล โดยส่งใบบันทึกจะได้รับ 6 ชั่วโมง

เกียรติบัตรอีก 1 ใบ 


สนับสนุนวิทยากรประจำหลักสูตร

โดย GetupTeacher

ภาคีนวัตกรรมการสอนครบวงจร

.


ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่คุณครูจะได้รับใน

.

คอร์สเรียนออนไลน์


" การให้คำปรึกษาครูนักจิตวิทยา สอนแบบใหม่ให้เด็กไทยใฝ่เรียน !!!"


- เรียนง่ายไปผ่านโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์

- สามารถเข้าเรียนทบทวนได้ตลอดชีวิต


ลงทุนครั้งเดียวสามารถเก็บชม.เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ เงินเดือนเพิ่มขึ้น


จากปกติราคา 6,200 บาท

ลดเหลือเพียง 1,999 บาท

แต่ถ้าทักมาสมัครแล้วพิมพ์คำว่า " สนใจเรียน"


.

สำหรับ 50 ท่านแรก!


ในราคาเพียง 999 บาทเท่านั้น!


.

จากนั้นราคาจะขึ้นเป็น 1,199 


** ผู้เข้าอบรมเตรียมโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์พร้อมอินเตอร์เน็ตให้พร้อม

แล้วพบกันในคอร์สครับ


สมัครง่ายๆเพียงพิมพ์คำว่า สนใจเรียน


* เงื่อนไขครูต้องเรียนให้แล้วเสร็จก่อน  20 ตุลาคม2563

[สำหรับรุ่นที่พึ่งสมัครเท่านั้น ]

เพื่อส่งรายชื่อตามรุ่นที่ลงทะเบียน ได้ ชม.รับรองจากคุรุพัฒนา

- คุณครูต้องเข้าเรียนทำตามข้อตกลงเป็นไปตามเกณฑ์หลักสูตรครุพัฒนารับรอง


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีปัญหาด้านการเข้าระบบ

  ไอดีไลน์ TonnunTonnun


เนื้อหาคอร์สเรียน

Introduction วิธีเรียนคอร์ส
Introduction วิธีเรียนคอร์ส เครื่องมือวินิจฉัยและเข้าใจนักเรียนฯ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด part 1
2.13 นาที
Introduction วิธีเรียนคอร์ส เครื่องมือวินิจฉัยและเข้าใจนักเรียนฯ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด part 2
5.1 นาที
Module 1 : Habitscan Personality Test
Habitscan คืออะไร เหมาะกับใครบ้าง
11.18 นาที
Start โปรแกรมวิเคราะห์นิสัยและขั้นตอนการทำแบบทดสอบออนไลน์
5.39 นาที
Module 2 : จิตวิทยาคน 6 สี กับแนวทางวิเคราะห์กราฟนิสัย
2.0 มิติการวเิคราะห์ สไตล์การสอน การออกแบบการสอน และ ID Plan
15.58 นาที
2.1 ทักษะการวิเคราะห์กราฟนิสัย และ ให้คําปรึกษาคนสีเหลือง Part 1
25.04 นาที
2.1 ทักษะการวิเคราะห์กราฟนิสัย และ ให้คําปรึกษาคนสีเหลือง Part 2
18.26 นาที
2.1 ทักษะการวิเคราะห์กราฟนิสัย และ ให้คําปรึกษาคนสีเหลือง Part 3
26.07 นาที
2.2 ทักษะการวิเคราะห์กราฟนิสัย และ ให้คําปรึกษาคนสีส้ม
30.12 นาที
2.3 ทักษะการวิเคราะห์กราฟนิสัย และ ให้คําปรึกษาคนสีแดง
22.58 นาที
2.4 ทักษะการวิเคราะห์กราฟนิสัย และ ให้คําปรึกษาคนสีม่วง
25.11 นาที
2.5 ทักษะการวิเคราะห์กราฟนิสัย และ ให้คําปรึกษาคนสีนํา้เงิน
28.55 นาที
2.6 ทักษะการวิเคราะห์กราฟนิสัย และ ให้คําปรึกษาคนสีเขียว
26.25 นาที
Module 3 : ศึกษาแบบแผนทางพฤติกรรมและการสร้างอุปนิสัยของคน 6 สี
3.1 เข้าใจลักษณะนิสัยย่อยของคนสีเหลือง past 1
27.44 นาที
3.1 เข้าใจลักษณะนิสัยย่อยของคนสีเหลือง past 2
27.51 นาที
3.2 เข้าใจลักษณะนิสัยย่อยของคนสีส้ม
26.22 นาที
3.3 เข้าใจลักษณะนิสัยย่อยของคนสีแดง
27.56 นาที
3.4 เข้าใจลักษณะนิสัยย่อยของคนสีม่วง
32.50 นาที
3.5 เข้าใจลักษณะนิสัยย่อยของคนสีน้ำเงิน
15.12 นาที
3.6 เข้าใจลักษณะนิสัยย่อยของคนสีเขียว
19.33 นาที
Module 4 : หลักการจำแนก นิสัยมนุษย์
4.1 หลักการจำแนก 'นิสัยมนุษย์' เพื่อค้นหาลักษณะเฉพาะผ่านการสังเกตและบทสนทนา part 1
20.04 นาที
4.1 หลักการจำแนก 'นิสัยมนุษย์' เพื่อค้นหาลักษณะเฉพาะผ่านการสังเกตและบทสนทนา part 2
23.31 นาที
4.1 หลักการจำแนก 'นิสัยมนุษย์' เพื่อค้นหาลักษณะเฉพาะผ่านการสังเกตและบทสนทนา part 3
26.24 นาที
4.1 หลักการจำแนก 'นิสัยมนุษย์' เพื่อค้นหาลักษณะเฉพาะผ่านการสังเกตและบทสนทนา part 4
25.30 นาที
Module 5 : กระบวนการยกระดับศักยภาพและปรับพฤติกรรมเชิงบวก 6 ขั้นตอน
5.1 บันไดขั้นที่ 1 Environment Part 1
15.31 นาที
5.1 บันไดขั้นที่ 1 Environment Part 2
17.51 นาที
5.2 บันไดขั้นที่ 2 Action
13.52 นาที
5.3 บันไดขั้นที่ Skill
9.58 นาที
5.4 บันไดขั้นที่ Value
20.37 นาที
5.5 บันไดขั้นที่ Identity
15.57 นาที
5.6 บันไดขั้นที่ Purpose
21.35 นาที
Module 6 : การสร้างสายสัมพันธ์ ความไว้วางใจและจิตวิทยาการให้คำปรึกษา
6.1 การสร้างสายสัมพันธ์ ความไว้วางใจและจิตวิทยาการให้คำปรึกษา past 1
21.29 นาที
6.1 การสร้างสายสัมพันธ์ ความไว้วางใจและจิตวิทยาการให้คำปรึกษา past 2
21.00 นาที
6.2 การสร้างสายสัมพันธ์ความไว้วางใจ และ จิตวิทยา การให้คําปรึกษา คนสีเหลือง
36.47 นาที
6.3 การสร้างสายสัมพันธ์ความไว้วางใจ และ จิตวิทยา การให้คําปรึกษา คนสีส้ม
25.56 นาที
6.4 การสร้างสายสัมพันธ์ความไว้วางใจ และ จิตวิทยา การให้คําปรึกษา คนสีแดง
21.55 นาที
6.5 การสร้างสายสัมพันธ์ความไว้วางใจ และ จิตวิทยา การให้คําปรึกษา คนสีม่วง
27.59 นาที
6.5 การสร้างสายสัมพันธ์ความไว้วางใจ และ จิตวิทยา การให้คําปรึกษา คนสีนํา้เงิน
28.00 นาที
6.6 การสร้างสายสัมพันธ์ความไว้วางใจ และ จิตวิทยา การให้คําปรึกษา คนสีเขียว
20.11 นาที
Module 7 : การสอนสไตล์โค้ชเพื่อปลดล็อคมุมมองความคิดและก้าวข้ามข้อจำกัด
7.1 การโค้ชคืออะไร? และ ทําไมต้องโค้ช?
15.21 นาที
7.2 เทคนิคการสวมบทบาทสไตล์โค้ช
22.25 นาที
7.3 ฟั งอย่างไรให้ได้ใจคนพูด
19.11 นาที
7.4 เคล็ดลับทักษะการโค้ชแบบมืออาชีพ
15.39 นาที
7.5 5ขั้นตอนกระบวนการโค้ชสู่การลงมือทําทันที
28.45 นาที
7.6 13ขั้นตอนสูตรสําเร็จการให้คําปรึกษา
18.15 นาที
7.7 บทบาทสมมติ และ การโค้ชคน 6 สี Habit Scan Part 1
23.39 นาที
7.7 บทบาทสมมติ และ การโค้ชคน 6 สี Habit Scan Part 2
27.03 นาที
7.8 ของขวัญพิเศษเพื่อคุณ : โค้ชตัวเองสู่ชีวิตที่ต้องการ
23.33 นาที
Module 8 : บูรณาการในชั้นเรียนกับบทบาทหน้าที่ครูที่ปรึกษาประจำชั้นกับเครื่องมือออนไลน์
8.1 สื่อการสอน การ์ดโค้ชชิ่ง
18.07 นาที
8.2 กระบวนการโค้ชชิ่ง
9.52 นาที
8.3 การใช้การ์ดเพื่อโค้ชคน 6 สี part1
22.04 นาที
8.3 การใช้การ์ดเพื่อโคช้คน 6 สี part2
20.02 นาที
8.4 7 เทคนิคการโค้ชเพื่อการรู้คิด
30.32 นาที
Module 9 : การบ้านและตัวอย่างการนำไปปรับใช้
9.1 การบ้านและวิธีการส่งงาน
17.53 นาที
9.2.1 นำ Habitscan ไปจัดการชั้นเรียนแบ่งกลุ่ม
5.19 นาที
9.2.2 นำ Habitscan ไปสอนแนะแนวอาชีพ
8.27 นาที
9.2.3 นำ Habitscan ไปโค้ชและให้คำปรึกษา
3.50 นาที
9.3.1 Habitscan กับการปรับพฤติกรรมเชิงบวก
2.53 นาที
9.3.2 Habitscan กับค่ายคุณธรรม
2.48 นาที
9.3.3 Habitscan กับกิจการนักศึกษา
2.20 นาที

อาจารย์ผู้สอน

คอสเรียน

โค๊ชต้นปาล์ม จักรกฤษณ์ ศักดิ์สุวรรณ

ความคิดเห็นผู้เรียน

0

คะแนนหลักสูตร

5 ดาว
0%
4 ดาว
0%
3 ดาว
0%
2 ดาว
0%
1 ดาว
0%

รีวิวคอร์สเรียน

คอสเรียน
นายณัฐวุฒิ เจริญกุล

เป็นหลักสูตรที่ดี สามารถนำไปวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อออกแบบกิจกรรม และให้คำแนะนำผู้เรียนได้ ครับ

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
นางสาววิภาวรรณ นาคะสูนย์

สามารถนำไปใช้ได้จริงขอบคุณโครงการดีๆ

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
นางสาววัชราภรณ์ ยศวัฒนะ

เป็นหลักสูตรที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ดีมากค่ะ

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
ฉัตฑริกา นันแก้ว

เป็นหลักสูตรที่สามารถนำไปใช้ได้้จริง

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
นายนนธนัท ทานันท์

ดีมากครับ นำไปใช้การเรียนการสอนได้

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
นางสาวศิริกูล แปลหาดี

เป็นหลักสูตรที่ดีมากค่ะ

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
จิตรลดา แก้วคำแสน

เป็นหลักสูตรที่ดีมากค่ะ

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
นางสาวยุพิน แซ่เฮี๊ยบ

เป็นหลักสูตร​ที่​เป็น​ประโยชน์​แก่​ครู​และ​นักเรียน​มาก

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
นางจิรัฐติกาล เทียมทอง

เป็นหลักสูตรที่ดีมาก สามารถนำไปใช้ได้จริง และเกิดประโยชน์กับนักเรียนเป็นอย่างมากค่ะ

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
นางสาวอาทิติยารัตน์ จินดาขันธ์

เนื้อหาที่เรียนดีมากและมีประโยชน์ในการนำไปใช้มาก

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
จอมเจตน์ ปวีร์กุลวัฒน์

ขอบคุณมากครับ ทำให้รู้รูปแบบและเทคนิคการประเมินพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียนและของตัวครูขึ้นเยอะเลยครับ อาจารย์สอนเข้าใจง่ายมากครับ

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
นางสาวปัทมา มั่งมี

เนื้อหาน่าสนใจนำไปปรับใช้ได้จริงในทุกช่วงชั้นรวมทั้งการใช้ชีวิตประจำวันด้วย สุดยอดเลยค่ะ แนะนำๆ

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
นายชัยวัฒน์ พวงสมบัติเจริญ

เป็นหลักสูตรที่ดีมากครับ แต่แบบทดสอบเพื่อแยกสีคน 6 สียังไม่เหมาะกับเด็กประถมและอนุบาล เพราะเด็กอ่านแลัวไม่เข้าใจครับ

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
วีระวัฒน์ วงศ์วัฒน์

เป็นหลักสูตรที่ดีมากครับ

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
นิตยา ภูสำเภา

ได้ประโยชน์มากค่ะ

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
นายปฏิพนธ์ ช้างสาร

สุดยอดเลยครับ

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
นายณัฐกฤต อุตมะโน

เป็นหลักสูตรดีมากครับ เนื้อหานำไปใช้ได้จริง

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
ชญาภา จงหมาย

ให้ความรู้ สามารถนำไปใช้ได้

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
นางสาวปราณี ขรเกษม

เป็นหลักสูตรที่ดีมากค่ะ ได้นำไปใช้จริงในชีวิตประจำวัน อบรมแล้วนำไปใช้ได้ตลอดชีวิตเลย ไม่ผิดหวังที่ลงเรียนค่ะ

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
นางสุกัญญา สกุลงาม

เป็นหลักสูตรท่ีดีมาก

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
นายไทย​สมุทร​ พลหงษ์​

สุดยอดมากเลยครับ ทำให้ผมเข้าใจอะไร ๆ มากยิ่งขึ้น ขอบคุณครับอาจารย์

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
นางภัทราวดี ชัยยะสมบูรณ์

เป็นหัวข้อน่าสนใจนำไปใช้ได้จริง อธิบายเข้าใจง่ายดี

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
นางชุติมาดี ทิมตระกูล

วิทยากรสื่อสารถ่ายทอดความรู้ที่เข้าใจง่าย

ดูเพิ่มเติม

คอสเรียน
นางจีราภรณ์ มีขันหมาก

เยื่ยมๆๆคะ

ดูเพิ่มเติม

หลักสูตรระบบวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้รายบุคคล

สิ่งที่ได้รับ

* หลักสูตรผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา

** สามารถนับชั่วโมงอบรมได้ 20 ชั่วโมง 

เกียรติบัตรระบุ 3-4 ตุลาคม 2563

กิจกรรมเรียนรู้ผ่านออนไลน์ 20 ชั่วโมง

1. อบรมออนไลน์ 14 ชั่วโมง

2. ผ่านการติดตามผล โดยส่งใบบันทึกจะได้รับ 6 ชั่วโมง

เกียรติบัตรอีก 1 ใบ


** วิทยากรผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศ สามารถขอคำปรึกษาจากวิทยากรได้ตลอด


** เรียนที่ไหนก็ได้ มีระบบเช็คระยะเวลาเข้าเรียน

.


** มีเอกสารประกอบการอบรม และแจกแผนการสอนและใบกิจกรรม

.


** เกณฑ์การผ่าน ให้วิเคราะห์พฤติกรรมนักเรียนในชั้นเรียนผ่านเว็ปไซต์ออนไลน์

. ส่งแผน 1 หน้ากระดาษมีตัวอย่างให้

โดยไม่ต้องทำรายงาน (เพราะระบบจะบันทึกอัตโนมัติเพื่อประหยัดเวลาให้ครู)

.

คอร์สเรียนอื่นๆที่น่าสนใจ

คอร์สออนไลน์จับจีบผ้าระบาย

โดยคุณครู ครูเอ้ อดิศักดิ์ (ครูเอ้)
1,000 ฿

คอร์ส Ghost write

โดยคุณครู โรสสิรินทร์ บก.อ้อ (โรสสิรินทร์ )
1,500 ฿